Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Celsissimo principi Janussio Radzivil, palatinatus Vilnensis fasces noviter obtentos gratulatur... Królewiec, J. Reussner, 1653.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1653.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 10. [K. tyt.:] Celsissimo principi ac domino, dn. Janussio Radzivil, Birzarum et Dubincorum duci, sacri Romani Imperii principi, palatino Vilensi in Nevel et Siebiez comiti, magni ducatus Lithuaniae duci campestri etc. etc. palatinatus Vilnensis fasces noviter obtentos, subjectissimi cultus testandi e. gratulatur Val. Thilo, orat. PP. et S. R. M. secret. [winieta z trzema tulipanami] Typis Reusnerianis, [linia] 1653 [rz.] XI. KL. JUL. Na k. tyt. po wyrazie „Campestri” ręcznie dopisano „Supremo”. Na odwr k. tyt. dwuwiersz czerwoną czcionką w ramce z ozdobników drukarskich. K. tyt. i tekst w ramkach z ozdobników koralikowych. K. A[1]r.: winieta z jeleniem, bykiem i sarną [?]; inicjał tekstu florystyczny. Na końcu druku drzew. herb. „Radziwiłł” podtrzymywany przez lwa z lewej i gryfa z prawej strony; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 62. Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 56.
Dodatkowe:
Janusz Radziwiłł , h. Trąby (zm. 1655), woj. wileński, hetman w. lit. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Celsissimo Principi Ac Domino, Dn. Janussio Radzivil..., Królewiec 1653. HAAB Weimar; tekst dostępny [07.07.2019] w Internecie – https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:32-1-10027596729
Całość:
Thilo Valentinus.
Celsissimo principi Janussio Radzivil, palatinatus Vilnensis fasces noviter obtentos gratulatur... Królewiec, J. Reussner, 1653.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1653.
folio, k. nlb. 10.
[K. tyt.:] Celsissimo principi ac domino, dn. Janussio Radzivil, Birzarum et Dubincorum duci, sacri Romani Imperii principi, palatino Vilensi in Nevel et Siebiez comiti, magni ducatus Lithuaniae duci campestri etc. etc. palatinatus Vilnensis fasces noviter obtentos, subjectissimi cultus testandi e. gratulatur Val. Thilo, orat. PP. et S. R. M. secret. [winieta z trzema tulipanami] Typis Reusnerianis, [linia] 1653 [rz.] XI. KL. JUL.
Na k. tyt. po wyrazie „Campestri” ręcznie dopisano „Supremo”. Na odwr k. tyt. dwuwiersz czerwoną czcionką w ramce z ozdobników drukarskich. K. tyt. i tekst w ramkach z ozdobników koralikowych.
K. A[1]r.: winieta z jeleniem, bykiem i sarną [?]; inicjał tekstu florystyczny. Na końcu druku drzew. herb. „Radziwiłł” podtrzymywany przez lwa z lewej i gryfa z prawej strony; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 62.
Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 56.
Janusz Radziwiłł , h. Trąby (zm. 1655), woj. wileński, hetman w. lit.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Celsissimo Principi Ac Domino, Dn. Janussio Radzivil..., Królewiec 1653. HAAB Weimar; tekst dostępny [07.07.2019] w Internecie – https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:32-1-10027596729