Nazwisko i imię:
Poniński Antoni.
Tytuł:
Gemini soles ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae coniuncti. Dresden, J. Chr. Krause, 1728.
Miejsce i rok wydania:
Dresden, druk. Johann Christoph Krause, 1728.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 10. [K. tyt.:] Gemini soles in Domo Principum, ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae, admirationem Europae feliciter conjuncti, et Reipublicae Poloniae ab Equite suo remonstrati. [linia] Dressdae, Literis Crusianis, Anno 1728 [rz.]. K. A[2]r.: Praefatio; k. B[1]r.: Argumentum. Na k. [A2]r. winieta z drzewem palmowym i napisem: Quae natura dedit reddo; inicjał florystyczny. Na k. [A2]v. winieta z dwóch splecionych gałązek lauru i palmy. K. B[1]r.: prostokątna winieta o treści alegorycznej, po bokach postacie w koronach. Na końcu druku - winieta z dwoma rogami obfitości. Marginalia; pismo: antykwa, kursywa. Przedruk: A. Poniński (Opera heroica, Warszawa 1739); por.: H. Juszyński (Dykcyonarz poetów polskich, Kraków 1820, s. 70, poz. 5) E. XXV 50/51 notuje ten utwór jako część składową Opera heroica ( in 4°) tegoż autora, nie opisuje natomiast osobnego wyd. Gemini soles.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 39.
Dodatkowe:
Antoni Poniński, h. Łodzia (zm. 1744), referendarz kor., woj. poznański, star. Piotrkowski. [KVK:] Gemini soles ad splendorem Saxoniae... Dresden 1728. Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek. Por.: „Bücher-Verzeichniss der Majorats-Bibliothek von Schlobitten” (von H. Schellhorn), Berlin 1858, s. 125 (poz. 6337). „Rozprawy Wydziału Filologicznego” tom 45 (Kraków 1909), s. 357.
Całość:
Poniński Antoni.
Gemini soles ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae coniuncti. Dresden, J. Chr. Krause, 1728.
Dresden, druk. Johann Christoph Krause, 1728.
folio, k. nlb. 10.
[K. tyt.:] Gemini soles in Domo Principum, ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae, admirationem Europae feliciter conjuncti, et Reipublicae Poloniae ab Equite suo remonstrati. [linia] Dressdae, Literis Crusianis, Anno 1728 [rz.].
K. A[2]r.: Praefatio; k. B[1]r.: Argumentum. Na k. [A2]r. winieta z drzewem palmowym i napisem: Quae natura dedit reddo; inicjał florystyczny. Na k. [A2]v. winieta z dwóch splecionych gałązek lauru i palmy. K. B[1]r.: prostokątna winieta o treści alegorycznej, po bokach postacie w koronach. Na końcu druku - winieta z dwoma rogami obfitości. Marginalia; pismo: antykwa, kursywa.
Przedruk: A. Poniński (Opera heroica, Warszawa 1739); por.: H. Juszyński (Dykcyonarz poetów polskich, Kraków 1820, s. 70, poz. 5)
E. XXV 50/51 notuje ten utwór jako część składową Opera heroica ( in 4°) tegoż autora, nie opisuje natomiast osobnego wyd. Gemini soles.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 39.
Antoni Poniński, h. Łodzia (zm. 1744), referendarz kor., woj. poznański, star. Piotrkowski.
[KVK:] Gemini soles ad splendorem Saxoniae... Dresden 1728. Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek.
Por.: „Bücher-Verzeichniss der Majorats-Bibliothek von Schlobitten” (von H. Schellhorn), Berlin 1858, s. 125 (poz. 6337).
„Rozprawy Wydziału Filologicznego” tom 45 (Kraków 1909), s. 357.