Nazwisko i imię:
Pichler Sigismundus.
Tytuł:
Ultimus termes cedri Pomeranicae confractus obitu Annae, ex familia ducum Stetini Pomeranorum etc. natae ducissae postremae, Ernesti ducis Croyae viduae, ipsa exequiarum principalium festivitate, die 21 Octobris in Stolpa celebrata, consecratus a... Gdańsk, F. Chr. Rhete, 1663.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1663.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 6. [K. tyt.:] Ultimus termes cedri Pomeranicae. Quondam Florentissimae, Fragrantissimae, Fructuosissimaeq3. Confractus. Nulla temporum injuriâ aut oblivione sepeliendus, Obitu Non minus Beatissimò, quàm luctuosissimo Amarissimoque Illustrissimae ac Celsissimae Principis ac Dominae Dominae Annae Ex Antiquissimâ pariter ac Potentissimâ Familiâ Quondam Illustrissimornm [!] ac Celsissimorum Ducum Stetini Pomeranorum, Cassubiorum Vandalorumque, Principum Rugiae, Comitum Gützkoviae, Dominorum in Dynastiis Lauenburg et Bitów. etc. Natae Ducissae Postremae. Atque Illustrissimi Celsissimiq3 Principis ac Domini Domini Ernesti Ducis Croyae atque Arescoti, S. R. Imp. Principis, Marchionis Haurei, Comitis Fontenaei ac Bayonnaei Domini in Dompmartin et Vinstingen, etc. Relictae Post brevissimum unius Anni Conjugium, alioqui suavissimum Totis quadraginta Annis Viduae. Principis ac Dominae Dominae suae longé Clementissimae. Ipsa Exequiarum Principalium Festivitate lugubri, die 21. Octobris in Urbe Stolpâ Ulter: Pomeraniae solennissimè celebratâ. Subjectissimae Devotionis, et postremae pietatis Contestantcae [!] Causâ Aeternae Memoriae Consecratus. à Sigismundo Pichlero, In Electoral Prussiae Academiâ Regiomontanâ. P. P. Annô Aerae Christianae. 1663. [linia z ozdobników składanych] Gedani. Typis Philippi Christiani Rhetii. Druk zawiera trzy łac. i jedno franc. epitafia na śmierć księżny pomorskiej Anny, żony Ernesta księcia Croy. Inicjał figuralny ,,F”, dwa mniejsze maureskowe oraz jeden florystyczny. Finałik; pismo: antykwa, kursywa; jęz. łac. i franc. Wyraz poprawiony ręką współczesną na: Contejtandae.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 67.
Dodatkowe:
Anna Croy (zm. 1660), córka Bogusława XIII, księcia na Bardzie i Szczecinie, żona Ernesta. Ernest Croy (zm. 1620), książę pomorski. Zygmunt Pichler (zm. 1668), prof. prawa i filozofii, od 1640 w Królewcu, wychowawca Ernesta Bogusława, księcia Croy.
Całość:
Pichler Sigismundus.
Ultimus termes cedri Pomeranicae confractus obitu Annae, ex familia ducum Stetini Pomeranorum etc. natae ducissae postremae, Ernesti ducis Croyae viduae, ipsa exequiarum principalium festivitate, die 21 Octobris in Stolpa celebrata, consecratus a... Gdańsk, F. Chr. Rhete, 1663.
Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1663.
folio, k. nlb. 6.
[K. tyt.:] Ultimus termes cedri Pomeranicae. Quondam Florentissimae, Fragrantissimae, Fructuosissimaeq3. Confractus. Nulla temporum injuriâ aut oblivione sepeliendus, Obitu Non minus Beatissimò, quàm luctuosissimo Amarissimoque Illustrissimae ac Celsissimae Principis ac Dominae Dominae Annae Ex Antiquissimâ pariter ac Potentissimâ Familiâ Quondam Illustrissimornm [!] ac Celsissimorum Ducum Stetini Pomeranorum, Cassubiorum Vandalorumque, Principum Rugiae, Comitum Gützkoviae, Dominorum in Dynastiis Lauenburg et Bitów. etc. Natae Ducissae Postremae. Atque Illustrissimi Celsissimiq3 Principis ac Domini Domini Ernesti Ducis Croyae atque Arescoti, S. R. Imp. Principis, Marchionis Haurei, Comitis Fontenaei ac Bayonnaei Domini in Dompmartin et Vinstingen, etc. Relictae Post brevissimum unius Anni Conjugium, alioqui suavissimum Totis quadraginta Annis Viduae. Principis ac Dominae Dominae suae longé Clementissimae. Ipsa Exequiarum Principalium Festivitate lugubri, die 21. Octobris in Urbe Stolpâ Ulter: Pomeraniae solennissimè celebratâ. Subjectissimae Devotionis, et postremae pietatis Contestantcae [!] Causâ Aeternae Memoriae Consecratus. à Sigismundo Pichlero, In Electoral Prussiae Academiâ Regiomontanâ. P. P. Annô Aerae Christianae. 1663. [linia z ozdobników składanych] Gedani. Typis Philippi Christiani Rhetii.
Druk zawiera trzy łac. i jedno franc. epitafia na śmierć księżny pomorskiej Anny, żony Ernesta księcia Croy.
Inicjał figuralny ,,F”, dwa mniejsze maureskowe oraz jeden florystyczny. Finałik; pismo: antykwa, kursywa; jęz. łac. i franc.
Wyraz poprawiony ręką współczesną na: Contejtandae.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 67.
Anna Croy (zm. 1660), córka Bogusława XIII, księcia na Bardzie i Szczecinie, żona Ernesta.
Ernest Croy (zm. 1620), książę pomorski.
Zygmunt Pichler (zm. 1668), prof. prawa i filozofii, od 1640 w Królewcu, wychowawca Ernesta Bogusława, księcia Croy.