Nazwisko i imię:
Müntzer Andreas (Muencerus Andreas).
Tytuł:
Elegiarum libri tres. Eiusdem aliquot Eclogae. In Regiomonte Borussorum. Anno 1550 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, (druk. Hans Lufft), 1550.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 58. [Tyt. nagł.:] Andreae Munceri Elbingensis Elegiarum […]. Na odwr. k. tyt. Georgius Sabinus: 4 dystychy na cześć autora. K. A2 dedyk.: Sigismundo Augusto, Regi Poloniae [...], k. B5v.: Elegia in obitum Sigismundi Regis Poloniae, Liber secundus dedyk.: Alberto Seniori [...], k. D5v.: Ad ill. Princ. Albertum [...] in obitum ill. coniugis eius Dorotheae etc. elegia consolatoria. Liber tertius: Ad Senatum Ciuitatis Elbingensis, k. E3v.: Elegia ad [...] Albertum [...] de instaurato Gymnasio Regiomontano scripta, k.E7v.: Elegia ad Georgium Sabinum in mortem coniugis eius Annae [...] Eclogae rozpoczyna wiersz dedyk.: Andreae Comiti de Gorca, Castellano Posnaniensi [...]. [Na końcu:] Ex Officina Haeredum Iohannis Lufftij. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II. 42.
Całość:
Müntzer Andreas (Muencerus Andreas).
Elegiarum libri tres. Eiusdem aliquot Eclogae. In Regiomonte Borussorum. Anno 1550 [rz.].
Królewiec, (druk. Hans Lufft), 1550.
w 8ce, k. 58.

[Tyt. nagł.:] Andreae Munceri Elbingensis Elegiarum […].
Na odwr. k. tyt. Georgius Sabinus: 4 dystychy na cześć autora. K. A2 dedyk.: Sigismundo Augusto, Regi Poloniae [...], k. B5v.: Elegia in obitum Sigismundi Regis Poloniae, Liber secundus dedyk.: Alberto Seniori [...], k. D5v.: Ad ill. Princ. Albertum [...] in obitum ill. coniugis eius Dorotheae etc. elegia consolatoria. Liber tertius: Ad Senatum Ciuitatis Elbingensis, k. E3v.: Elegia ad [...] Albertum [...] de instaurato Gymnasio Regiomontano scripta, k.E7v.: Elegia ad Georgium Sabinum in mortem coniugis eius Annae [...] Eclogae rozpoczyna wiersz dedyk.: Andreae Comiti de Gorca, Castellano Posnaniensi [...].
[Na końcu:] Ex Officina Haeredum Iohannis Lufftij.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II. 42.