Nazwisko i imię:
Kuczewski Jan.
Tytuł:
Capella Annunciatae Deiparae Virgini in ecclesia collegiata Zamoscensi ab Nicolao a Przytyk Podlodowski vexillifero terrae Dobrinensis, etc. altari, imagine celebri, dicata, exornata. Zamość, A. Jastrzębski, 1654.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Andrzej Jastrzębski w druk. Akademickiej, 1654.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 12. [K. tyt., antykwa:] Capella Annunciatae Deiparae Virgini In Eccelsiâ Collegiatâ Zamoscensi [kursywa:] Recèns ab Jllustri et Magnifico Domino [antykwa:] D. Nicolao à Przytyk Podlowski Vexillifero Terrae Dobrinenjsis, etc. altari, imagine celebri, Sumptu insigni, Dicata, Exornata. [kursywa:] Ex Deuotione ergà Patronam suam, Studiorumq3 Academicorum Directricem et Praesidem. [antykwa:] Per Ioannem Kuczewski, Artium Honestarum et Philosoph. Baccalaureum in Inclytâ Academiâ Zamosc: Analogiae Profess. [kursywa:] In Theatro Famae Publicae [antykwa:] Exposita. [winieta z ozdobników składanych] Zamosci, In Officinâ Typographicâ Academiae Zamosc: Imprimebat Andreas Iástrzębski, Anno Domini 1654 [rz.]. 8. Septembr. Na odwr. k. tyt. drzew. tarcza herbowa Podlodowskich „Janina” oraz wiersz: Ad Stemma... Nicolai Podlowski Vexilliferi Terrae Dobrinensis, etc. Na k. A2r. liściasta winieta z trzema głowami satyrów, inicjał biały „N”. Finalik z trzech par żołędzi; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 40.
Dodatkowe:
Jan Kuczewski (XVII w.), bakałarz sztuk wyzwolonych i filozofii, prof. analogii w Akademii Zamojskiej. Mikołaj Podlodowski (1 poł. XVII w.), chorąży dobrzyński, kaszt, kijowski, star. radomski. [EBBE:] Zamość. Druki {A-L}. [m. in.:] Capella Annunciatae Deiparae Virgini (1654). Aut.: Kuczewski Jan Aleksander, prof.; informacja dostępna [07.07.2019] w Internecie – https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=21946&offset=0&index=1
Całość:
Kuczewski Jan.
Capella Annunciatae Deiparae Virgini in ecclesia collegiata Zamoscensi ab Nicolao a Przytyk Podlodowski vexillifero terrae Dobrinensis, etc. altari, imagine celebri, dicata, exornata. Zamość, A. Jastrzębski, 1654.
Zamość, Andrzej Jastrzębski w druk. Akademickiej, 1654.
folio, k. nlb. 12.
[K. tyt., antykwa:] Capella Annunciatae Deiparae Virgini In Eccelsiâ Collegiatâ Zamoscensi [kursywa:] Recèns ab Jllustri et Magnifico Domino [antykwa:] D. Nicolao à Przytyk Podlowski Vexillifero Terrae Dobrinenjsis, etc. altari, imagine celebri, Sumptu insigni, Dicata, Exornata. [kursywa:] Ex Deuotione ergà Patronam suam, Studiorumq3 Academicorum Directricem et Praesidem. [antykwa:] Per Ioannem Kuczewski, Artium Honestarum et Philosoph. Baccalaureum in Inclytâ Academiâ Zamosc: Analogiae Profess. [kursywa:] In Theatro Famae Publicae [antykwa:] Exposita. [winieta z ozdobników składanych] Zamosci, In Officinâ Typographicâ Academiae Zamosc: Imprimebat Andreas Iástrzębski, Anno Domini 1654 [rz.]. 8. Septembr.
Na odwr. k. tyt. drzew. tarcza herbowa Podlodowskich „Janina” oraz wiersz: Ad Stemma... Nicolai Podlowski Vexilliferi Terrae Dobrinensis, etc.
Na k. A2r. liściasta winieta z trzema głowami satyrów, inicjał biały „N”. Finalik z trzech par żołędzi; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 40.
Jan Kuczewski (XVII w.), bakałarz sztuk wyzwolonych i filozofii, prof. analogii w Akademii Zamojskiej.
Mikołaj Podlodowski (1 poł. XVII w.), chorąży dobrzyński, kaszt, kijowski, star. radomski.
[EBBE:] Zamość. Druki {A-L}. [m. in.:] Capella Annunciatae Deiparae Virgini (1654). Aut.: Kuczewski Jan Aleksander, prof.; informacja dostępna [07.07.2019] w Internecie – https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=21946&offset=0&index=1