Nazwisko i imię:
Königk Valentinus (Koenigk).
Tytuł:
Panegyrious honori principis Friderici in Livonia ducis. Królewiec, W. Segebade, 1636.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 6. [K. tyt., antykwa:] Panegyricus aeterno honori, illustrissimi ac celsissimi principis domini domini Friderici in Livonia, Curlandiae nec non Semigalliae ducis. Publice dictus a Valentino Königk juniore. [winietka maureskowa] Regiomonti Typis Laurenti Segebadii Anno 1636 [rz.]. Na odwr. k. tyt. adres autora dla Fryderyka, księcia Kurlandii. K. A[1]v. winieta z ozdobników składanych oraz inicjał maureskowy. Na k. A2r. inicjał „Q” z zajączkiem; pismo: antykwa, kursywa, nieco gotyku.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 71.
Dodatkowe:
Fryderyk (zm. 1642), książę Kurlandii. Walenty Königk (Koenigk) mł. (1 poł. XVII w.).
Całość:
Königk Valentinus (Koenigk).
Panegyrious honori principis Friderici in Livonia ducis. Królewiec, W. Segebade, 1636.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
folio, k. nlb. 6.
[K. tyt., antykwa:] Panegyricus aeterno honori, illustrissimi ac celsissimi principis domini domini Friderici in Livonia, Curlandiae nec non Semigalliae ducis. Publice dictus a Valentino Königk juniore. [winietka maureskowa] Regiomonti Typis Laurenti Segebadii Anno 1636 [rz.].
Na odwr. k. tyt. adres autora dla Fryderyka, księcia Kurlandii. K. A[1]v. winieta z ozdobników składanych oraz inicjał maureskowy. Na k. A2r. inicjał „Q” z zajączkiem; pismo: antykwa, kursywa, nieco gotyku.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 71.
Fryderyk (zm. 1642), książę Kurlandii.
Walenty Königk (Koenigk) mł. (1 poł. XVII w.).