Nazwisko i imię:
(Katarzyna Opalińska, królowa).
Tytuł:
Als die Königin Catharina, Ihro Königl. Maiest. in Polen, Stanislai Gemahlin, mit dero Familie, den 30. Novemb. a. 1705 in Stettin angelangt, wollten darauf den 10. Decembr. ihre aller Auffwartung mit einer geringen Abend-Musik bezeugen die in dem Königl. Gymnasio daselbst Studirenden. Szczecin, J. Dahl, [przed 10 XII 1705].
Miejsce i rok wydania:
Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [K. tyt., gotyk:] Als die Durchlauchtigste Grossmächtigste Königin und Frau Fr. [antykwa:] Catharina [gotyk:] Ihro Königl. Majest. in Pohlen [antykwa:] Stanisl, [gotyk:] etc. etc. etc. Höchstgeliebteste Gemahlin Mit dero Königl. [antykwa:] Familie, [gotyk:] in höchstansehnlicher [antykwa:] Suite [gotyk:] Den [kursywa:] XXX. Novembr. Anno [antykwa:] 1705. [gotyk:] glücklich in Stettin angelanget Worten darauff den [antykwa:] X. Decembr. [gotyk:] ihre aller untertänigste Auffwartung Mit einer geringen Abend- [antykwa:] Music [gotyk:] bezeugen Die in dem Königl. [antykwa:] Gymnasio [gotyk:] daselbst Sämbtlich Studirende. [linia z ozdobników drukarskich] Alten Stettin Gedruckt bey G. Dahlen Königl. Regierungs-und [antykwa:] Gymnas. Carol. [gotyk:] Buchdr. Druk zawiera jedenaście numerowanych strof. Na odwr. k. tyt. inicjał tekstu gotycki, na końcu winieta o motywach roślinnych z paterą i owocami; pismo: gotyk z dod. kursywy i antykwy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 65.
Dodatkowe:
Katarzyna Leszczyńska, królowa, żona Stanisława Leszczyńskiego. Stanisław Leszczyński, król polski.
Całość:
(Katarzyna Opalińska, królowa).
Als die Königin Catharina, Ihro Königl. Maiest. in Polen, Stanislai Gemahlin, mit dero Familie, den 30. Novemb. a. 1705 in Stettin angelangt, wollten darauf den 10. Decembr. ihre aller Auffwartung mit einer geringen Abend-Musik bezeugen die in dem Königl. Gymnasio daselbst Studirenden. Szczecin, J. Dahl, [przed 10 XII 1705].
Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
folio, k. nlb. 2.
[K. tyt., gotyk:] Als die Durchlauchtigste Grossmächtigste Königin und Frau Fr. [antykwa:] Catharina [gotyk:] Ihro Königl. Majest. in Pohlen [antykwa:] Stanisl, [gotyk:] etc. etc. etc. Höchstgeliebteste Gemahlin Mit dero Königl. [antykwa:] Familie, [gotyk:] in höchstansehnlicher [antykwa:] Suite [gotyk:] Den [kursywa:] XXX. Novembr. Anno [antykwa:] 1705. [gotyk:] glücklich in Stettin angelanget Worten darauff den [antykwa:] X. Decembr. [gotyk:] ihre aller untertänigste Auffwartung Mit einer geringen Abend- [antykwa:] Music [gotyk:] bezeugen Die in dem Königl. [antykwa:] Gymnasio [gotyk:] daselbst Sämbtlich Studirende. [linia z ozdobników drukarskich] Alten Stettin Gedruckt bey G. Dahlen Königl. Regierungs-und [antykwa:] Gymnas. Carol. [gotyk:] Buchdr.
Druk zawiera jedenaście numerowanych strof. Na odwr. k. tyt. inicjał tekstu gotycki, na końcu winieta o motywach roślinnych z paterą i owocami; pismo: gotyk z dod. kursywy i antykwy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 65.
Katarzyna Leszczyńska, królowa, żona Stanisława Leszczyńskiego.
Stanisław Leszczyński, król polski.