Nazwisko i imię:
Fuchs Samuel.
Tytuł:
Intimatio in exequiis principis Alberti Friderici marchionis Brandenburgensis a rectore et senatu Academiae Regiomoni tanae publice proposita a. 1619. Królewiec, J. Fabricius, [po 6 II 1619].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. nlb. 16 (ostatnia czysta). [K. tyt., antykwa:] Imitatio in Exequiis [kursywa:] Illustrissimi, et potentissimi Principis, et Dni. [antykwa:] Dn. Alberti Friderici Marchionis Brandeburgensis, Prussiae, Stetini, Pomeraniae, Cassubiorum, Vandalorum, nec non in Silesia Carnoviae, etc. Ducis, Burggrabii Noribergensis, Rugiae Principis, etc. etc. â Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae publice propoita [kursywa:] anno 1619 [rz.]. postridie Nonarum Februarii. [winietka [antykwa:] Regiomonti [kursywa:] Expressa per Johannem Fabricium. Mowa ta została przedrukowana ze zmianami w zbiorze mów S. Fuchsa (In honorem principium Borussiae pars I... Edita a... Regiomonti 1628) jako mowa Samuela Fuchsa. Na odwr. k. tyt. tarcza herbowa Hohenzollernów; k. A2: Inicjał maureskowy; pismo: antykwa z dod. kursywy. Na egz. z sygn. Ma 3928 8° adl. 85 notatka własnościowa: N[icolaus] v[on] B[odeck] Dantisci Anno 1636.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 58 8° adl. 41. Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3928 8° adl. 85.
Dodatkowe:
Albrecht Fryderyk Hohenzollern (zm. 1618), od 1568 książę pruski. Mikołaj Bodeck (zm. 1676), burmistrz, burgr. królewski m. Gdańska. Samuel Fuchs (zm. 1630), prof. wymowy w Królewcu.
Całość:
Fuchs Samuel.
Intimatio in exequiis principis Alberti Friderici marchionis Brandenburgensis a rectore et senatu Academiae Regiomoni tanae publice proposita a. 1619. Królewiec, J. Fabricius, [po 6 II 1619].
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
w 4ce, k. nlb. 16 (ostatnia czysta).
[K. tyt., antykwa:] Imitatio in Exequiis [kursywa:] Illustrissimi, et potentissimi Principis, et Dni. [antykwa:] Dn. Alberti Friderici Marchionis Brandeburgensis, Prussiae, Stetini, Pomeraniae, Cassubiorum, Vandalorum, nec non in Silesia Carnoviae, etc. Ducis, Burggrabii Noribergensis, Rugiae Principis, etc. etc. â Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae publice propoita [kursywa:] anno 1619 [rz.]. postridie Nonarum Februarii. [winietka [antykwa:] Regiomonti [kursywa:] Expressa per Johannem Fabricium.
Mowa ta została przedrukowana ze zmianami w zbiorze mów S. Fuchsa (In honorem principium Borussiae pars I... Edita a... Regiomonti 1628) jako mowa Samuela Fuchsa.
Na odwr. k. tyt. tarcza herbowa Hohenzollernów; k. A2: Inicjał maureskowy; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Na egz. z sygn. Ma 3928 8° adl. 85 notatka własnościowa: N[icolaus] v[on] B[odeck] Dantisci Anno 1636.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 58 8° adl. 41.
Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3928 8° adl. 85.
Albrecht Fryderyk Hohenzollern (zm. 1618), od 1568 książę pruski.
Mikołaj Bodeck (zm. 1676), burmistrz, burgr. królewski m. Gdańska.
Samuel Fuchs (zm. 1630), prof. wymowy w Królewcu.