Nazwisko i imię:
Meine Matthias (Menius Matthias).
Tytuł:
Exemplum calculi Plenilunii Ecliptici seu Eclipseos lunaris hoc Anno 1596 die 2 Aprilis vesperi hora 9. futurae; subducti ex Tabulis Eclipsium Resolutis, compendiose ex Prutenicis deriuatis, nondum excusis, ex quo calculo totus ordo compendii publicè in Academia Regiomontana Prussiae propositi, facile colligi potest. editum á [...]. Regiomonti Typis Georgij Osterbergeri Anno 1596.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1596.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Na s. tyt. drzeworyt przedst. przebieg zjawiska: 3 tarcze księż. i 1 czarna; nad drzew. nadpis: Septen.; na ost. drzew.: Figura et constitutio caeli. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.441 adl.
Całość:
Meine Matthias (Menius Matthias).
Exemplum calculi Plenilunii Ecliptici seu Eclipseos lunaris hoc Anno 1596 die 2 Aprilis vesperi hora 9. futurae; subducti ex Tabulis Eclipsium Resolutis, compendiose ex Prutenicis deriuatis, nondum excusis, ex quo calculo totus ordo compendii publicè in Academia Regiomontana Prussiae propositi, facile colligi potest. editum á [...]. Regiomonti Typis Georgij Osterbergeri Anno 1596.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1596.
w 4ce, k. 4.

Na s. tyt. drzeworyt przedst. przebieg zjawiska: 3 tarcze księż. i 1 czarna; nad drzew. nadpis: Septen.; na ost. drzew.: Figura et constitutio caeli.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.441 adl.