Nazwisko i imię:
Kirchenordnung.
Tytuł:
Kirchenordnung und Ceremonien wie es [...]. Königsperg in Pr., Joh. Daubman 1568.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1568.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 nl., 72 lb. Estr. XIX 262, wyd. z r. 1598: Kirchenordnung [Kirchen-Ordnung und Ceremonien, wie es in Übung Gottes Worts und Reichung der hochwürdigen Sacrament in den Kirchen des Herzogthumbs Preussen soll gehalten werden]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.53 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 552.
Całość:
Kirchenordnung.
Kirchenordnung und Ceremonien wie es [...]. Königsperg in Pr., Joh. Daubman 1568.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1568.
folio, k. 1 nl., 72 lb.

Estr. XIX 262, wyd. z r. 1598: Kirchenordnung [Kirchen-Ordnung und Ceremonien, wie es in Übung Gottes Worts und Reichung der hochwürdigen Sacrament in den Kirchen des Herzogthumbs Preussen soll gehalten werden].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.53 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 552.