Nazwisko i imię:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Tytuł:
Pociecha Ioba Swiętego, mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaćiołom, po zmárłey przyiaćiołce swey, ták też y inszym ludźiom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, zacney Pániey Racheli Szemiotowny Małżonki Jego Mośći Páná, Páná Piotra Nonharta, Horodnicżego Wileńskiego, Stárosty Oráńskiego, Rákáńćiszkiego y Láwárzyskiego, [et]c. Pokoiowego Jeg[o] Krolewskiey Mośći. Przez X. Balthasara Labęckiego [sic], Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubczu, W Drukárni Piotrá Blástusá Kmity.
Miejsce i rok wydania:
Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
Opis/komentarz:
folio, k. 6. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 284 a.
Lokalizacja:
Bibl. Ossol. we Wrocławiu
Dodatkowe:
Eztr. XXI, 6 (niedokładnie).
Całość:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Pociecha Ioba Swiętego, mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaćiołom, po zmárłey przyiaćiołce swey, ták też y inszym ludźiom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, zacney Pániey Racheli Szemiotowny Małżonki Jego Mośći Páná, Páná Piotra Nonharta, Horodnicżego Wileńskiego, Stárosty Oráńskiego, Rákáńćiszkiego y Láwárzyskiego, [et]c. Pokoiowego Jeg[o] Krolewskiey Mośći. Przez X. Balthasara Labęckiego [sic], Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubczu, W Drukárni Piotrá Blástusá Kmity.
Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
folio, k. 6.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 284 a.
Bibl. Ossol. we Wrocławiu
Eztr. XXI, 6 (niedokładnie).