Nazwisko i imię:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Tytuł:
Pewność Zbawienia wszytkim Pobożnym y prawdziwie wierzącym Niewiastom Chrześciańskim pokazana w Kazaniu Odprawowanym Przy Pogrzebie pobożney y wielkich Cnot Matrony Paniey Elzbiety Wargockiey, Janowey Grekowiczowey. Która trzydzieści y pięć lat żywszy bieg żywota swego szczęśliwie skonczyła w Roku 1636. Dnia 21. Lipca. W Ogrodzie Zboru Ewangelickiego dnia 23 tegoż Miesiąca Przez Balthazara Labędzkiego Sługę Pana Krystusowego. Drukowano w Lubczu w Drukarni Iana Kmity Roku Pańskiego 1636.
Miejsce i rok wydania:
Lubcz, druk. Jan Kmita, 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16 Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 283.
Lokalizacja:
Warszawa, Bibl. Narodowa
Całość:
Łabęcki Baltazar (Łabędzki).
Pewność Zbawienia wszytkim Pobożnym y prawdziwie wierzącym Niewiastom Chrześciańskim pokazana w Kazaniu Odprawowanym Przy Pogrzebie pobożney y wielkich Cnot Matrony Paniey Elzbiety Wargockiey, Janowey Grekowiczowey. Która trzydzieści y pięć lat żywszy bieg żywota swego szczęśliwie skonczyła w Roku 1636. Dnia 21. Lipca. W Ogrodzie Zboru Ewangelickiego dnia 23 tegoż Miesiąca Przez Balthazara Labędzkiego Sługę Pana Krystusowego. Drukowano w Lubczu w Drukarni Iana Kmity Roku Pańskiego 1636.
Lubcz, druk. Jan Kmita, 1636.

w 4ce, k. 16
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 283.
Warszawa, Bibl. Narodowa