Nazwisko i imię:
Prokopowicz Tarasiusz.
Tytuł:
Zniwo Cnot y Chwaly Wieczney Iasnie Przewielebnego W Bogu Iego Mości Oyca Arseniego Zeliborskiego Episkopa Lwowskiego, Halickiego, Kamienca Podolskiego, Archimandryty Uniowskiego. Kazaniem Pogrzebowym Przez W. O. Tarassego Prokopowicza Archimandrytę Uniowskiego, Swiatu Ogloszone Roku, 1665 Miesiąca [...] Dnia [...]. We Lwowie, W Drukarni Michała Slozki, J. K. M. Typ.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Michał Śloska, (1665).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 31. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 395.
Lokalizacja:
Lublin, Bibl. KUL
Dodatkowe:
Estr. XXV, 279 (niedokładnie).
Całość:
Prokopowicz Tarasiusz.
Zniwo Cnot y Chwaly Wieczney Iasnie Przewielebnego W Bogu Iego Mości Oyca Arseniego Zeliborskiego Episkopa Lwowskiego, Halickiego, Kamienca Podolskiego, Archimandryty Uniowskiego. Kazaniem Pogrzebowym Przez W. O. Tarassego Prokopowicza Archimandrytę Uniowskiego, Swiatu Ogloszone Roku, 1665 Miesiąca [...] Dnia [...]. We Lwowie, W Drukarni Michała Slozki, J. K. M. Typ.
Lwów, druk. Michał Śloska, (1665).
w 4ce, k. 31.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 395.
Lublin, Bibl. KUL

Estr. XXV, 279 (niedokładnie).