Nazwisko i imię:
Dambrowski Mikołaj.
Tytuł:
Summariusz abo zbiór krótki praerogatyw, łask y odpustów Bractwu Szkaplerza Przenaświętszey Panny Mariey z Góry Karmeli należących, także powinności dla uczestnictwa ich krótko opisane, dla braciey y sióstr w tym bractwie będących do druku podany przez x. Mikołaia Dambrowskiego, theologa doktora, zakonu karmelitańskiego. Z dozwoleniem starszych. W Krakowie, w drukarniey Macieia Andrzeiowczyka, R. P. 1634.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 76. Źródło: Polonika ze zbiorów zamku w Skokloster. Katalog, opr. M. Eder, 2008, poz. 28.
Lokalizacja:
Skokloster
Całość:
Dambrowski Mikołaj.
Summariusz abo zbiór krótki praerogatyw, łask y odpustów Bractwu Szkaplerza Przenaświętszey Panny Mariey z Góry Karmeli należących, także powinności dla uczestnictwa ich krótko opisane, dla braciey y sióstr w tym bractwie będących do druku podany przez x. Mikołaia Dambrowskiego, theologa doktora, zakonu karmelitańskiego. Z dozwoleniem starszych. W Krakowie, w drukarniey Macieia Andrzeiowczyka, R. P. 1634.
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
w 8ce, k. 76.
Źródło: Polonika ze zbiorów zamku w Skokloster. Katalog, opr. M. Eder, 2008, poz. 28.
Skokloster