Nazwisko i imię:
Katechizm.
Tytuł:
[Katechizm to jest summa wiary Krześcijańskiej krótko zebrana dla ćwiczenia młodych dziatek].
Miejsce i rok wydania:
(Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1564/1565?).
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 7? + 359 (jedyny zachowany egzemplarz zaczyna się od k. B2). Zawartość: [Krotka przemowa ku temu, co cżyść będzie, wiersz: Ku temu co cżyść będzie, z kartą tytułową k. nl. 4]; [Katechizmus, to jest, summa wiary s. Krześcijańskiej] (k. nl. 8); Pástersthwo domowe (k. nl. 4, liczb. Ai-Cir); Modlitwy a prośby pospolite, ktorych, nie tylko domá, ále y we Zborze, káżdy słusznie używáć może (k. Civ-Cxvir); Pieśni na urocżyste swiętá, ktore spiewáne być máią według swoich cżásow (k. Cxviir-Gixv); Wthora cżęść Piosnek (k. Gxr-Mixv, Mxxr-Oixr [k. Oix mylnie oznaczona Ov]); Reyestr álbo spráwá wszitkich tych piosnek dla łacnieyszego znalezienia (k. nl. 5); wiersz: Ku temu co używał tych piosnek (k. nl. 1, sygn. Zz7); k. nl. 1 (Zz8, czysta). — Na karcie Aaa1r nowy tytuł: [Piosnki drugie, ktore się też ku pirwszym, według swych czasów, słusznie przytrafić mogą] (k. nl. 1, liczb. Pi-Six); Náznáczenie wszystkich piosnek, dla łacnieyszego ználeźienia (k. nl. 2, sygn. Mmm7r-Mmm8r). — Pieśń z dowody Pisma swiętego o Pośrzedniku iedynem Panu Kristusie, tak s strony Boskiey yako y s strony człowieczeńskiey natury; Psalm Dawidow Lxx; Spowiedź poran[na]; Modlithwá Páńska álbo paćierż (k. nl. 12, sygn. Nnn1-4v-Ooo1-8r). — Na k. 8v: sygnet drukarski.
Lokalizacja:
Książnica Cieszyńska
Dodatkowe:
Zawartość początkowych kart zrekonstruowana na podstawie Katechizmu krakowskiego (1565/1568).
Całość:
Katechizm.
[Katechizm to jest summa wiary Krześcijańskiej krótko zebrana dla ćwiczenia młodych dziatek].
(Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1564/1565?).
w 12ce, k. 7? + 359 (jedyny zachowany egzemplarz zaczyna się od k. B2).
Zawartość: [Krotka przemowa ku temu, co cżyść będzie, wiersz: Ku temu co cżyść będzie, z kartą tytułową k. nl. 4]; [Katechizmus, to jest, summa wiary s. Krześcijańskiej] (k. nl. 8); Pástersthwo domowe (k. nl. 4, liczb. Ai-Cir); Modlitwy a prośby pospolite, ktorych, nie tylko domá, ále y we Zborze, káżdy słusznie używáć może (k. Civ-Cxvir); Pieśni na urocżyste swiętá, ktore spiewáne być máią według swoich cżásow (k. Cxviir-Gixv); Wthora cżęść Piosnek (k. Gxr-Mixv, Mxxr-Oixr [k. Oix mylnie oznaczona Ov]); Reyestr álbo spráwá wszitkich tych piosnek dla łacnieyszego znalezienia (k. nl. 5); wiersz: Ku temu co używał tych piosnek (k. nl. 1, sygn. Zz7); k. nl. 1 (Zz8, czysta). — Na karcie Aaa1r nowy tytuł: [Piosnki drugie, ktore się też ku pirwszym, według swych czasów, słusznie przytrafić mogą] (k. nl. 1, liczb. Pi-Six); Náznáczenie wszystkich piosnek, dla łacnieyszego ználeźienia (k. nl. 2, sygn. Mmm7r-Mmm8r). — Pieśń z dowody Pisma swiętego o Pośrzedniku iedynem Panu Kristusie, tak s strony Boskiey yako y s strony człowieczeńskiey natury; Psalm Dawidow Lxx; Spowiedź poran[na]; Modlithwá Páńska álbo paćierż (k. nl. 12, sygn. Nnn1-4v-Ooo1-8r). — Na k. 8v: sygnet drukarski.
Książnica Cieszyńska
Zawartość początkowych kart zrekonstruowana na podstawie Katechizmu krakowskiego (1565/1568).