Nazwisko i imię:
Gnypheus Johannes, Petrus Canisius s.
Tytuł:
Veltflucht aller Jesuitern, obersten Doctoris Petri Canisij, Bäpstlicher geachter Ketzercyen durch Teutschland: auff seher, Thumprediger zu Augspurg und Professor zu Dilingen, vor Herren Johanne Gnyphaeo Frisio, weiland Hoffprediger zu Carlstein, unnd bey dem Durchleuchtigen Fürsten zu Curlandt etc. und was bey dem E. Ratt zu Augspurg un[d] Thum., da angelanget beschrieben [...]. Zum andern mal in Druck [...] gelassen.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, 1572).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 31. [Przedm.:] Den [...] Bürgermeistern und Rath der Löbl. Stadt Stolp [...] Datum Dantzigk, den 12. Martii, A. 1572. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.139.
Dodatkowe:
Zawiera listy polemiczne między św. Piotrem Kanizjuszem a Johannes’em Gnipheus’em. Tytuł, przedmowa i wprowadzenie w jęz. niem.; dokumenty w jęz. łac. i niem. Strona tytułowa edycji dostępna w Internecie: Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sygn. egz.: Pol.6.II.139 – http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top
Całość:
Gnypheus Johannes, Petrus Canisius s.
Veltflucht aller Jesuitern, obersten Doctoris Petri Canisij, Bäpstlicher geachter Ketzercyen durch Teutschland: auff seher, Thumprediger zu Augspurg und Professor zu Dilingen, vor Herren Johanne Gnyphaeo Frisio, weiland Hoffprediger zu Carlstein, unnd bey dem Durchleuchtigen Fürsten zu Curlandt etc. und was bey dem E. Ratt zu Augspurg un[d] Thum., da angelanget beschrieben [...]. Zum andern mal in Druck [...] gelassen.
B. m., b. r. (Gdańsk, 1572).
w 8ce, k. 31.

[Przedm.:] Den [...] Bürgermeistern und Rath der Löbl. Stadt Stolp [...] Datum Dantzigk, den 12. Martii, A. 1572.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.139.
Zawiera listy polemiczne między św. Piotrem Kanizjuszem a Johannes’em Gnipheus’em. Tytuł, przedmowa i wprowadzenie w jęz. niem.; dokumenty w jęz. łac. i niem.
Strona tytułowa edycji dostępna w Internecie: Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sygn. egz.: Pol.6.II.139 – http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top