Nazwisko i imię:
Czapski Walenty Aleksander.
Tytuł:
[List pasterski, z datą: Radymno, 1737]. Valentinus Alexander Czapski Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis. [Inc.: Onerosum & operosum officii Episcopalis munus, & plenum continuae Pastoralis solicitudinis solium…].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1737).
Opis/komentarz:
plano, k. 1. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 144.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Czapski Walenty Aleksander.
[List pasterski, z datą: Radymno, 1737]. Valentinus Alexander Czapski Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis. [Inc.: Onerosum & operosum officii Episcopalis munus, & plenum continuae Pastoralis solicitudinis solium…].
B. m., b. r. (1737).
plano, k. 1.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 144.
Wawel (Krasiczyn)