Nazwisko i imię:
Trompette (Trompete).
Tytuł:
Trompette. (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.).
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1655).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [K. tyt.:] Trompette. [K. 2r: nuty ze słowami]; [k. 2v:] Auff Jungfrau Dantzig edle Magd die du seidher du bist gebohren dem höhsten Gott sey Lob gesagt. Noch niemals deinen Krantz verlohren der Polen Schatzhauss Preussens Zier der Deutschen Gasthoff Krön, der Städte ich sorg es schwebet für der Thür ein harter Sturm. O wach und bete; [k. 6r:] 1655. Poemat ujęty w 23 ośmiowierszowych zwrotkach odnosi się do wybuchu drugiej wojny polsko-szwedzkiej i wzywa do obrony Gdańska. Inicjał gotycki, na końcu finałik z trzech żołędzi i kółka w nawiasie; pismo: fraktura. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN:Nl 13 8° adl. 36. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 99 8° adl. 46. Biblioteka Gdańska PAN: Uph q 2322 adl. 3.
Dodatkowe:
[KVK:] Trompette; (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.), (1655); 6 Bl. 8"(4"). Anmerkung in: [Sammelband] Schwedisch-polnischer u. Schwedisch-dänischer Krieg. Flugschriften 1655-1660. Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 2 in:Qh 3418.
Całość:
Trompette (Trompete).
Trompette. (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.).
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1655).
w 4ce, k. 6.

[K. tyt.:] Trompette.
[K. 2r: nuty ze słowami]; [k. 2v:] Auff Jungfrau Dantzig edle Magd die du seidher du bist gebohren dem höhsten Gott sey Lob gesagt. Noch niemals deinen Krantz verlohren der Polen Schatzhauss Preussens Zier der Deutschen Gasthoff Krön, der Städte ich sorg es schwebet für der Thür ein harter Sturm. O wach und bete; [k. 6r:] 1655.
Poemat ujęty w 23 ośmiowierszowych zwrotkach odnosi się do wybuchu drugiej wojny polsko-szwedzkiej i wzywa do obrony Gdańska. Inicjał gotycki, na końcu finałik z trzech żołędzi i kółka w nawiasie; pismo: fraktura.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN:Nl 13 8° adl. 36.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 99 8° adl. 46.
Biblioteka Gdańska PAN: Uph q 2322 adl. 3.
[KVK:] Trompette; (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.), (1655); 6 Bl. 8"(4"). Anmerkung in: [Sammelband] Schwedisch-polnischer u. Schwedisch-dänischer Krieg. Flugschriften 1655-1660. Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 2 in:Qh 3418.