Nazwisko i imię:
(Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albert Fryderyk).
Tytuł:
Ein gemein Christlich Gebet. Für Den Durchleuchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Henn Albrecht Friederich Marggraffen zu Brandenburg und Hertzogen in Preussen etc. Königsperg in Preussen Anno Domini 1574 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, 1574.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Druk jednostronny. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.IV.1.
Całość:
(Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albert Fryderyk).
Ein gemein Christlich Gebet. Für Den Durchleuchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Henn Albrecht Friederich Marggraffen zu Brandenburg und Hertzogen in Preussen etc. Königsperg in Preussen Anno Domini 1574 [rz.].
Królewiec, 1574.
folio, k. 1.

Druk jednostronny.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.IV.1.