Nazwisko i imię:
Fidler Felix, Fidler Valerius, Milesius David.
Tytuł:
Elegiae aliquot scriptae ad viros dignitate, doctrina ac virtute praestantes D. Joan[nem] a Creutz Illustrissimi Ducis Prussiae Cancellarium etc.: et D. Georgium Sabinum, eiusdem Principis Consiliarium. Additum est et Epithalamium quoddam, et Carmen de Eclipsi quae nuper conspecta est die 28 Octob. In Academia Regiimontis Anno 1547 [rz.] (exc. Joannes Vueinreich).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1547.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Zawiera: Feliksa Fidlera elegie: Ad Joannem a Creutz [...], Ad [...] Georgium Sabinum [...] propempticon. De eiusdem. G. Sabini reditu carmen gratulatorium. In eclipsin lunae quae conspecta est Anno Dni 1547 die 28 Oct. Valeriusa Fidlera: Ad D. Georgium Sabinum ex Germania reversum, Epithalamium de nuptiis Alberti Meldae et Gertrudis Perusinae [...]. Davida Milesiusa: In felicem [...] reditum [...] Georgii Sabini. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.650 adl.
Całość:
Fidler Felix, Fidler Valerius, Milesius David.
Elegiae aliquot scriptae ad viros dignitate, doctrina ac virtute praestantes D. Joan[nem] a Creutz Illustrissimi Ducis Prussiae Cancellarium etc.: et D. Georgium Sabinum, eiusdem Principis Consiliarium. Additum est et Epithalamium quoddam, et Carmen de Eclipsi quae nuper conspecta est die 28 Octob. In Academia Regiimontis Anno 1547 [rz.] (exc. Joannes Vueinreich).
Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1547.
w 4ce, k. 12.

Zawiera: Feliksa Fidlera elegie: Ad Joannem a Creutz [...], Ad [...] Georgium Sabinum [...] propempticon. De eiusdem. G. Sabini reditu carmen gratulatorium. In eclipsin lunae quae conspecta est Anno Dni 1547 die 28 Oct. Valeriusa Fidlera: Ad D. Georgium Sabinum ex Germania reversum, Epithalamium de nuptiis Alberti Meldae et Gertrudis Perusinae [...]. Davida Milesiusa: In felicem [...] reditum [...] Georgii Sabini.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.650 adl.