Nazwisko i imię:
Kuchler Jacobus.
Tytuł:
De nuptiis serenissimi et potentismi Poloniae Regis Sigismundi Secundi, Augusti, et illutrissimae Dominae D. Catharinae Serenissimi Romanorum et Regis Ferdinandi filiae Ducis Mantuae etc. Epithalamion. Autore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. 1553.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wrocław, druk. Kryspin Scharffenberg st.), 1554.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [K. tyt.:] De nuptiis serenissimi et potentismi [sic] Poloniae Regis Sigismundi Secundi, Augusti, et illutrissimae Dominae D. Catharinae Serenissimi Romanorum et Regis Ferdinandi filiae Ducis Mantuae etc. Epithalamion. Autore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. 1553. Mense Iulio. [K. Biiijv:] Vratislaviae in officina Crispini Scharffenbergij. [K. Ajjr-v:] Carmen nuncupatorium adresowane do księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Finalik linearny, pismo: antykwa. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 55 8° adl. 4.
Dodatkowe:
Ferdynand I Habsburg, ces. rzymski narodu niem. Katarzyna Austriacka, królowa, żona Zygmunta Augusta. Kuchler Jakub, z Jeleniej Góry (poł. XVI w.), nauczyciel w Królewcu i Szamotułach, sekr. Rady Miejskiej Gdańska, autor utworów okolicznościowych. Radziwiłł Mikołaj „Czarny”, h. Trąby (zm. 1565), marszałek w. lit., kanclerz w. lit., woj. wileński.
Całość:
Kuchler Jacobus.
De nuptiis serenissimi et potentismi Poloniae Regis Sigismundi Secundi, Augusti, et illutrissimae Dominae D. Catharinae Serenissimi Romanorum et Regis Ferdinandi filiae Ducis Mantuae etc. Epithalamion. Autore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. 1553.
B. m. (Wrocław, druk. Kryspin Scharffenberg st.), 1554.
w 4ce, k. 8.

[K. tyt.:] De nuptiis serenissimi et potentismi [sic] Poloniae Regis Sigismundi Secundi, Augusti, et illutrissimae Dominae D. Catharinae Serenissimi Romanorum et Regis Ferdinandi filiae Ducis Mantuae etc. Epithalamion. Autore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. 1553. Mense Iulio.
[K. Biiijv:] Vratislaviae in officina Crispini Scharffenbergij. [K. Ajjr-v:] Carmen nuncupatorium adresowane do księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego.
Finalik linearny, pismo: antykwa.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 55 8° adl. 4.
Ferdynand I Habsburg, ces. rzymski narodu niem.
Katarzyna Austriacka, królowa, żona Zygmunta Augusta.
Kuchler Jakub, z Jeleniej Góry (poł. XVI w.), nauczyciel w Królewcu i Szamotułach, sekr. Rady Miejskiej Gdańska, autor utworów okolicznościowych.
Radziwiłł Mikołaj „Czarny”, h. Trąby (zm. 1565), marszałek w. lit., kanclerz w. lit., woj. wileński.