Nazwisko i imię:
Kuchler Jacobus.
Tytuł:
In nuptias generosi ac vere nobilis Domini. D. Andreae Opalensky et praestantissimae omnibusq. virtutibus ornatissimae Virginis Catharinae Filiae Magniffici Domini, D. Ianusij a Cosczielecz, Palatini Siradiensis Maioris Poloniae generalis Naclensisq. Capitanei. Carmen nuptiale Scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen. Silesio. Anno 1559.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Szamotuły, druk. Aleksander Augezdecki), 1559.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [K. tyt.:] Jn nuptias generosi ac vere nobilis Domini. D. Andreae Opalensky et praestantissimae omnibusq. virtutibus ornatissimae Virginis Catharinae Filiae Magniffici Domini, D. Ianusij a Cosczielecz, Palatini Siradiensis Maioris Poloniae generalis Naclensisq. Capitanei. Carmen nuptiale Scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen. Silesio. Anno 1559. [K. B4v:] Impresum Schamotuli in Arce Ill. D.D. Lucae Com. a Gorca Palat. Lanczitien. per Alexandrum Auiezdecky. Anno 1559. 13 April. Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Andrzeja Opalińskiego, pismo: antykwa, nieco fraktury. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 4° adl. 44.
Dodatkowe:
Górka Łukasz, z Szamotuł, h. Łodzia (zm. 1673), woj. łęczycki, kaliski i poznański. Katarzyna Opalińska z Kościelskich. Janusz Kościelecki (1524-1564) woj. sieradzki. Kuchler Jakub, z Jeleniej Góry (poł. XVI w.), nauczyciel w Królewcu i Szamotułach, sekr. Rady Miejskiej Gdańska, autor utworów okolicznościowych. Opaliński (Opaleński) Andrzej, h. Łodzią (1539-1593), kaszt. śremski, marszałek w. kor., star. gen. wielkopolski. [EROMM:] In nuptias generosi ac vere nobilis domini d. Andreae Opalensky et [...] Catharinae filiae [...] Ianusii a Cosczelecz, palatini siradiensis [...] Carmen nuptiale scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen Silesio, Schamotuli: Impresum per Alexandrum Auiezdecky, 13 IV 1559. Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego (Bibl. Sem. Duch. Pozn.), sygn.: Inc.60,11 (Mf. BN 0068161); informacja dostępna [[10.10.2012] w Internecie – http://gso.gbv.de/DB=2.8/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=In+nuptias+generosi+ac+vere+nobilis+ [FBC:] In nuptias Generosi ac vere nobilis Domini D. Andreae Opalensky…, Szamotuły 1559. [Publikacja planowana: 2012] sygn. B.Gd. Nl.56. 8 adl.44 – http://www.wbc.poznan.pl/publication?id=257836&from=FBC
Całość:
Kuchler Jacobus.
In nuptias generosi ac vere nobilis Domini. D. Andreae Opalensky et praestantissimae omnibusq. virtutibus ornatissimae Virginis Catharinae Filiae Magniffici Domini, D. Ianusij a Cosczielecz, Palatini Siradiensis Maioris Poloniae generalis Naclensisq. Capitanei. Carmen nuptiale Scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen. Silesio. Anno 1559.

B. m. (Szamotuły, druk. Aleksander Augezdecki), 1559.
w 4ce, k. 8.

[K. tyt.:] Jn nuptias generosi ac vere nobilis Domini. D. Andreae Opalensky et praestantissimae omnibusq. virtutibus ornatissimae Virginis Catharinae Filiae Magniffici Domini, D. Ianusij a Cosczielecz, Palatini Siradiensis Maioris Poloniae generalis Naclensisq. Capitanei. Carmen nuptiale Scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen. Silesio. Anno 1559.
[K. B4v:] Impresum Schamotuli in Arce Ill. D.D. Lucae Com. a Gorca Palat. Lanczitien. per Alexandrum Auiezdecky. Anno 1559. 13 April.
Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Andrzeja Opalińskiego, pismo: antykwa, nieco fraktury.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 4° adl. 44.
Górka Łukasz, z Szamotuł, h. Łodzia (zm. 1673), woj. łęczycki, kaliski i poznański.
Katarzyna Opalińska z Kościelskich.
Janusz Kościelecki (1524-1564) woj. sieradzki.
Kuchler Jakub, z Jeleniej Góry (poł. XVI w.), nauczyciel w Królewcu i Szamotułach, sekr. Rady Miejskiej Gdańska, autor utworów okolicznościowych.
Opaliński (Opaleński) Andrzej, h. Łodzią (1539-1593), kaszt. śremski, marszałek w. kor., star. gen. wielkopolski.
[EROMM:] In nuptias generosi ac vere nobilis domini d. Andreae Opalensky et [...] Catharinae filiae [...] Ianusii a Cosczelecz, palatini siradiensis [...] Carmen nuptiale scriptum a Iacobo Kuchlero Hirsbergen Silesio, Schamotuli: Impresum per Alexandrum Auiezdecky, 13 IV 1559. Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego (Bibl. Sem. Duch. Pozn.), sygn.: Inc.60,11 (Mf. BN 0068161); informacja dostępna [[10.10.2012] w Internecie – http://gso.gbv.de/DB=2.8/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=In+nuptias+generosi+ac+vere+nobilis+
[FBC:] In nuptias Generosi ac vere nobilis Domini D. Andreae Opalensky…, Szamotuły 1559. [Publikacja planowana: 2012] sygn. B.Gd. Nl.56. 8 adl.44 – http://www.wbc.poznan.pl/publication?id=257836&from=FBC