Nazwisko i imię:
Grzymułtowski Krzysztof.
Tytuł:
Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [Grzymułtowskiego] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa, druk. Pijarów?), 1685.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 24. [K. tyt.:] Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [sic] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685. Nazwisko autora poprawiono na k. tyt. przez ręczne dopisanie na początku litery G. Na k. Ajr i C3r winietki z takich samych ozdobników żołędziowych. Inicjał florystyczny, na końcu winieta: wazon z kwiatami; pismo: antykwa, kursywa. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 38.
Dodatkowe:
Grzymałtowski Krzysztof, h. Nieczuja (ok. 1620-1687), woj. poznański, zawarł w 1686 z Moskwą „pokój Grzymułtowskiego”. [FBC:] Mowy na sejmach miane…, 1685 (egz. nieznane), wiad. podał K. Niesiecki (Korona polska, t. 2, Lwów 1738, s. 338); informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=280&from=FBC
Całość:
Grzymułtowski Krzysztof.
Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [Grzymułtowskiego] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685.
B. m. (Warszawa, druk. Pijarów?), 1685.
w 4ce, k. 24.

[K. tyt.:] Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [sic] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685.
Nazwisko autora poprawiono na k. tyt. przez ręczne dopisanie na początku litery G. Na k. Ajr i C3r winietki z takich samych ozdobników żołędziowych. Inicjał florystyczny, na końcu winieta: wazon z kwiatami; pismo: antykwa, kursywa.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 38.
Grzymałtowski Krzysztof, h. Nieczuja (ok. 1620-1687), woj. poznański, zawarł w 1686 z Moskwą „pokój Grzymułtowskiego”.
[FBC:] Mowy na sejmach miane…, 1685 (egz. nieznane), wiad. podał K. Niesiecki (Korona polska, t. 2, Lwów 1738, s. 338); informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=280&from=FBC