Nazwisko i imię:
Domaniewski Stanisław.
Tytuł:
Faustus ingressus in Sedem Avitam […] Joannis Casimiri Dei Gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae […]. Quem Felicibus ominibus auspicaturo, prosperum Imperium Regni Potentissimi Sceptra prehendenti, Sospes, Augustus, Bellicosus, Beatus, illa vt diutissimè teneat, votis intimis Patria plaudens Suae Serenissimae Maiestati, impensè optat ac precatur. Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, S.R.M. Typographi. 1649.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1649.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8 (ostatnia czysta). [K. tyt.:] Faustus ingressus in Sedem Avitam Regalem Serenissimi ac Potentissimi Principis Domini, Domini Joannis Casimiri Dei Gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Smolinsciae, Czerniechouiae, Liuoniaeque; Necnon Suecorum, Gothorum, Vandalorum Haereditarij Regis. Quem Felicibus ominibus auspicaturo, prosperum Imperium Regni Potentissimi Sceptra prehendenti, Sospes, Augustus, Bellicosus, Beatus, illa vt diutissimè teneat, votis intimis Patria plaudens Suae Serenissimae Maiestati, impensè optat ac precatur. Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, S.R.M. Typographi. 1649. Na odwr. k. tyt. drzeworytowy herb „Topór”. K. A2r-A3v: dedykacja dla Jerzego Ossolińskiego podpisana: Stanislaus Domaniewski Canonicus Chiouiensis. K. A[4]jr: winieta o elementach linearnych; w tekście dwa różne inicjały z wazonami w tle. Na końcu finalik, pismo: antykwa, kursywa. Egz. z sygn. Nl 58 8° adl. 22 na odwr. k. tyt. posiada tarczę herbową pięciopolową Jerzego Ossolińskiego. E. XV 278 notuje wydanie in 2° (Faustus ingressus in sedem avitam regalem Joannis Casimiri). Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 17 8° adl. 10. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 58 8° adl. 22.
Dodatkowe:
Domaniewski Stanisław, h. Lubicz (poł. XVII w.), dziekan i oficjał bracławski, kanonik kijowski. Ossoliński Jerzy, h. Topór (zm. 1650), podskarbi nadw. kor., kanclerz w. kor., star. lubelski i pucki. [EROMM:] Faustus ingressus in sedem avitam regalem [...] Joannis Casimiri [...] regis Poloniae [...], Cracoviae 1649. Uniwersytet Wrocławski: BUWr 4 F 1181 adl. 9; Biblioteka Narodowa: Mf. BN 0045882.
Całość:
Domaniewski Stanisław.
Faustus ingressus in Sedem Avitam […] Joannis Casimiri Dei Gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae […]. Quem Felicibus ominibus auspicaturo, prosperum Imperium Regni Potentissimi Sceptra prehendenti, Sospes, Augustus, Bellicosus, Beatus, illa vt diutissimè teneat, votis intimis Patria plaudens Suae Serenissimae Maiestati, impensè optat ac precatur. Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, S.R.M. Typographi. 1649.
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1649.
w 4ce, k. 8 (ostatnia czysta).

[K. tyt.:] Faustus ingressus in Sedem Avitam Regalem Serenissimi ac Potentissimi Principis Domini, Domini Joannis Casimiri Dei Gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Smolinsciae, Czerniechouiae, Liuoniaeque; Necnon Suecorum, Gothorum, Vandalorum Haereditarij Regis. Quem Felicibus ominibus auspicaturo, prosperum Imperium Regni Potentissimi Sceptra prehendenti, Sospes, Augustus, Bellicosus, Beatus, illa vt diutissimè teneat, votis intimis Patria plaudens Suae Serenissimae Maiestati, impensè optat ac precatur. Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, S.R.M. Typographi. 1649.
Na odwr. k. tyt. drzeworytowy herb „Topór”. K. A2r-A3v: dedykacja dla Jerzego Ossolińskiego podpisana: Stanislaus Domaniewski Canonicus Chiouiensis. K. A[4]jr: winieta o elementach linearnych; w tekście dwa różne inicjały z wazonami w tle. Na końcu finalik, pismo: antykwa, kursywa.
Egz. z sygn. Nl 58 8° adl. 22 na odwr. k. tyt. posiada tarczę herbową pięciopolową Jerzego Ossolińskiego.
E. XV 278 notuje wydanie in 2° (Faustus ingressus in sedem avitam regalem Joannis Casimiri).

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 17 8° adl. 10.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 58 8° adl. 22.

Domaniewski Stanisław, h. Lubicz (poł. XVII w.), dziekan i oficjał bracławski, kanonik kijowski.
Ossoliński Jerzy, h. Topór (zm. 1650), podskarbi nadw. kor., kanclerz w. kor., star. lubelski i pucki.
[EROMM:] Faustus ingressus in sedem avitam regalem [...] Joannis Casimiri [...] regis Poloniae [...], Cracoviae 1649. Uniwersytet Wrocławski: BUWr 4 F 1181 adl. 9; Biblioteka Narodowa: Mf. BN 0045882.