Nazwisko i imię:
Ermanunge (Ernste).
Tytuł:
Ernste ermanunge an die Richter. Damit sie sich „sonderlich in peinlichen sachen“ nicht verteuffen, durch zwey merckliche exempel, zur warnunge, kortzlich fürgestelt. [...] Gedruckt zu Dantzick durch Franciscum Rhodum. Den 13. tag Junij. Anno. 1539.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1539.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Tytuł w bogatej ramce drzeworytniczej, po lewej Chrystus z apostołami, po prawej książę i dworzanie, drzewa i zwierzęta, u góry w promiennym kole napis theos w jęz. hebr., grec. i łac. [Po tytule czterowiersz:] In alle deinem begynne. Das ende zuuorn besinne. Vil dinck haben gut behagen. Das ende mus die last tragen. Festina lente. 1539. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.990 adl.
Całość:
Ermanunge (Ernste).
Ernste ermanunge an die Richter. Damit sie sich „sonderlich in peinlichen sachen“ nicht verteuffen, durch zwey merckliche exempel, zur warnunge, kortzlich fürgestelt. [...] Gedruckt zu Dantzick durch Franciscum Rhodum. Den 13. tag Junij. Anno. 1539.
Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1539.
w 4ce, k. 16.

Tytuł w bogatej ramce drzeworytniczej, po lewej Chrystus z apostołami, po prawej książę i dworzanie, drzewa i zwierzęta, u góry w promiennym kole napis theos w jęz. hebr., grec. i łac. [Po tytule czterowiersz:] In alle deinem begynne. Das ende zuuorn besinne. Vil dinck haben gut behagen. Das ende mus die last tragen. Festina lente. 1539.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.990 adl.