Nazwisko i imię:
Dąbski Stanisław.
Tytuł:
[List pasterski w sprawie mszy św. wotywnej w intencji elekcji w katedrze włocławskiej, kolegiacie kruszwickiej i parafiach diecezji włocławskiej; s.l., 1697].
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1697).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. [Tyt. nagł.:] Stanislaus in Lubraniec Dąbski, Dei Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Vladislaviensis Pomeraniae. [Inc.:] Vniverso tàm Saeculari quàm Regulari Clero, per et intra Diaecesim nostram Vladislaviensem constituto salutem in Domino. Extra paradoxum est, tunc aliqvid aestimari magnum, cum amittitur, tunc videri bonum, cum ex oculis abit. [w. 42, expl.:] Volumus autem ut praesens Processus [...] ex Ambonis publicetur. Inqvorum fidem praesentes manu nostra subscriptas et Sigillo munitas dedimus Kaczkouiae I. Maji 1997 [sic]. Karta folio zadrukowana jednostronnie, pismo: antykwa z dod. kursywy; inicjał tekstu florystyczny. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 25.
Dodatkowe:
Wieś Kaczkowo, pow. Wągrowiec koło Żnina. Dąmbski Stanisław Kazimierz z Lubrańca, h. Godziemba (zm. 1700), syn Adama Dampskiego (sic) kasztelana, bp płocki, kujawski, sekr. Michała Korybuta.
Całość:
Dąbski Stanisław.
[List pasterski w sprawie mszy św. wotywnej w intencji elekcji w katedrze włocławskiej, kolegiacie kruszwickiej i parafiach diecezji włocławskiej; s.l., 1697].
B. m., (1697).
folio, k. 1.

[Tyt. nagł.:] Stanislaus in Lubraniec Dąbski, Dei Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Vladislaviensis Pomeraniae.
[Inc.:] Vniverso tàm Saeculari quàm Regulari Clero, per et intra Diaecesim nostram Vladislaviensem constituto salutem in Domino. Extra paradoxum est, tunc aliqvid aestimari magnum, cum amittitur, tunc videri bonum, cum ex oculis abit. [w. 42, expl.:] Volumus autem ut praesens Processus [...] ex Ambonis publicetur. Inqvorum fidem praesentes manu nostra subscriptas et Sigillo munitas dedimus Kaczkouiae I. Maji 1997 [sic].
Karta folio zadrukowana jednostronnie, pismo: antykwa z dod. kursywy; inicjał tekstu florystyczny.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 25.
Wieś Kaczkowo, pow. Wągrowiec koło Żnina.
Dąmbski Stanisław Kazimierz z Lubrańca, h. Godziemba (zm. 1700), syn Adama Dampskiego (sic) kasztelana, bp płocki, kujawski, sekr. Michała Korybuta.