Nazwisko i imię:
Bryoniger Hardvicus.
Tytuł:
Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1566.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Karta tyt.:] Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566. Gamelion w jęz. greckim z okazji związku Gotarda Kettlera z Anną Meklemburską; pismo: czcionka grecka, kursywa, antykwa. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 53 8° adl. 27.
Dodatkowe:
Bryoniger Harduicus z Kłajpedy (XVI w.). Anna, księżna meklemburska (zm.1602), żona Gotarda Kettlera księcia kurlandzkiego. Kettler Gotard (zm. 1587), książę kurlandzki, gubernator królewski w Inflantach. [KVK:] Gratulatio inclyto et illustri principi ac domina, d. Gotthardo in Livania, Churlandiae, et Semigalliae duci…, Regiomonti Borussiae: In off. Joan. Daubmanni, 1566. Staatsbibliothek zu Berlin (Gegenwärtiger Standort: Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Moskva), Signatur: 8"(4")Xh 14920.
Całość:
Bryoniger Hardvicus.
Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1566.
w 4ce, k. 4.

[Karta tyt.:] Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566.
Gamelion w jęz. greckim z okazji związku Gotarda Kettlera z Anną Meklemburską; pismo: czcionka grecka, kursywa, antykwa.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 53 8° adl. 27.
Bryoniger Harduicus z Kłajpedy (XVI w.).
Anna, księżna meklemburska (zm.1602), żona Gotarda Kettlera księcia kurlandzkiego.
Kettler Gotard (zm. 1587), książę kurlandzki, gubernator królewski w Inflantach.
[KVK:] Gratulatio inclyto et illustri principi ac domina, d. Gotthardo in Livania, Churlandiae, et Semigalliae duci…, Regiomonti Borussiae: In off. Joan. Daubmanni, 1566. Staatsbibliothek zu Berlin (Gegenwärtiger Standort: Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Moskva), Signatur: 8"(4")Xh 14920.