Nazwisko i imię:
Ellenbogen Erhart von (Ellenbogen Erhard).
Tytuł:
Ein Rechn[en] buchlein durch gantz un gebrochen Species auf di linien ader federen bequem.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Weinreich, 1524).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8. [Na końcu:] Czu Gdantzke hat gedruckt mich Hans weinreich fleyssiglich. im jare 1524. Pod tytułem na tarczy orzeł z zawieszoną na szyi małą pustą tarczą, u góry i po bokach tytułu ramka z winiet. Na odwr. k. tyt. dedykacja: Jch Erhardt von Ellen[bogen] Rechenmeyster unnd Stulschreyber in der Königlich Stat Gdantzke, erbiete dir Kunstreychen Vrso, Purger un Rechenmeyster czu Marienburgk [...] glück und heyl [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1761 adl.
Całość:
Ellenbogen Erhart von (Ellenbogen Erhard).
Ein Rechn[en] buchlein durch gantz un gebrochen Species auf di linien ader federen bequem.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Weinreich, 1524).
w 8ce, k. 8.

[Na końcu:] Czu Gdantzke hat gedruckt mich Hans weinreich fleyssiglich. im jare 1524.
Pod tytułem na tarczy orzeł z zawieszoną na szyi małą pustą tarczą, u góry i po bokach tytułu ramka z winiet. Na odwr. k. tyt. dedykacja: Jch Erhardt von Ellen[bogen] Rechenmeyster unnd Stulschreyber in der Königlich Stat Gdantzke, erbiete dir Kunstreychen Vrso, Purger un Rechenmeyster czu Marienburgk [...] glück und heyl [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1761 adl.