Nazwisko i imię:
August II, król polski.
Tytuł:
[Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. [Tyt. nagł.:] August Wtory z Bozey Łáski Krol Polski; Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mázowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podláski, Inflántski, Smoleński, Siewierski, Czerniechowski; á Dziedźiczny Xiązę Sáski, y Elektor. etc. etc. [Inc.:] Wszem w obec y káżdemu z osobná, komu o tym wiedźieć należy, miánowićie Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom, Ziemskim, Grodzkim, y wszystkiemu Rycerstwu [...] do wiádomośći podáiemy […]. [w. 71, expl.:] Który to Uniwersał Nász, áby tym prędzey do wiádomośći wszystkich doyść mogł, onże po Grodách, Parafiach y mieyjscàch zwyczáynych publikować zlecamy. Roku Páńskiego 1720 [rz.]. Pánowánia Naszego XXIII. Roku. [u dołu z lewej:] Uniwersał ná Seymik Relationis. Karta zadrukowana jednostronnie (2 folio sklejone). Pismo: antykwa z dod. kursywy, inicjał maureskowy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 29 2° adl. 2.
Dodatkowe:
August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).
Całość:
August II, król polski.
[Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720].
B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
folio, k. 1.

[Tyt. nagł.:] August Wtory z Bozey Łáski Krol Polski; Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mázowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podláski, Inflántski, Smoleński, Siewierski, Czerniechowski; á Dziedźiczny Xiązę Sáski, y Elektor. etc. etc.
[Inc.:] Wszem w obec y káżdemu z osobná, komu o tym wiedźieć należy, miánowićie Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom, Ziemskim, Grodzkim, y wszystkiemu Rycerstwu [...] do wiádomośći podáiemy […]. [w. 71, expl.:] Który to Uniwersał Nász, áby tym prędzey do wiádomośći wszystkich doyść mogł, onże po Grodách, Parafiach y mieyjscàch zwyczáynych publikować zlecamy. Roku Páńskiego 1720 [rz.]. Pánowánia Naszego XXIII. Roku. [u dołu z lewej:] Uniwersał ná Seymik Relationis.
Karta zadrukowana jednostronnie (2 folio sklejone). Pismo: antykwa z dod. kursywy, inicjał maureskowy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 29 2° adl. 2.
August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).