Nazwisko i imię:
Verbot (Zakaz).
Tytuł:
Erneuertes Verbot fremde und schlechte Münzen jeder Art einzubringen, zu gebrauchen und in umlauf zu setzen. Gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Zakaz ponowiony względem wprowadzania używania i kursu wszelkiego gatunku cudzey i złey monety. Z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r., (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu:] (Signatum Berlin, den 27sten Marz 1798. Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpisy:] (v. Blumenthal. v. Heinitz. v. Werder. v. Arnim. v. Struensee. v. Schrötter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dn. 27 Marca 1798. Za nayłaskawszym Jkmśći Specyalnym Rozkazem. [Podpisy:] (de Blumenthal, de Heinitz. de Werder. de Arnim. de Struensee. de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224974 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 27 III 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 714. [FBC:] Tekst edycji (Erneuertes Verbot fremde…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224974 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35244/_index.djvu
Całość:
Verbot (Zakaz).
Erneuertes Verbot fremde und schlechte Münzen jeder Art einzubringen, zu gebrauchen und in umlauf zu setzen. Gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Zakaz ponowiony względem wprowadzania używania i kursu wszelkiego gatunku cudzey i złey monety. Z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
B. m., b. r., (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
folio, k. 2.

[Na końcu:] (Signatum Berlin, den 27sten Marz 1798. Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpisy:] (v. Blumenthal. v. Heinitz. v. Werder. v. Arnim. v. Struensee. v. Schrötter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dn. 27 Marca 1798. Za nayłaskawszym Jkmśći Specyalnym Rozkazem. [Podpisy:] (de Blumenthal, de Heinitz. de Werder. de Arnim. de Struensee. de Schrötter).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224974 III.
Rok wydania: po 27 III 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 714.
[FBC:] Tekst edycji (Erneuertes Verbot fremde…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224974 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35244/_index.djvu