Nazwisko i imię:
Taxe (Taksa).
Tytuł:
Taxe der Commissions-Gebühren für die Bau-Bediente in Neu-Ost-Preussen, wann selbige ausser denen ihnen für ordinair angewiesenen Official-Verrichtungen, Privat- oder andere Commissiones überkommen oder übernehmen, was ihnen dafür, ausser ihrem jährlichen Gehalt oder fixirten Diäten, zu mehrerer Subsistence bezahlet werden soli oder sie zu fordern berechtiget sind. Taksa Należytości Kommissyiney dla Officialistow Budowniczych w Prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich w tenczas kiedy procz Czynności Służby zwyczaynie im wyznaczonych, prywatny lub inny iaki dostaią czy przyimuią Kommiss co im zato oprocz pensyi ich roczney lub Dietow ustanowionych dla tym lepszey Sustentacyi płacono być ma, czyli iak wiele oni żądać Prawo maią.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225001 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: ok. 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 701. [FBC:] Tekst edycji (Taxe der Commissions-Gebühren…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225001 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34760/_index.djvu
Całość:
Taxe (Taksa).
Taxe der Commissions-Gebühren für die Bau-Bediente in Neu-Ost-Preussen, wann selbige ausser denen ihnen für ordinair angewiesenen Official-Verrichtungen, Privat- oder andere Commissiones überkommen oder übernehmen, was ihnen dafür, ausser ihrem jährlichen Gehalt oder fixirten Diäten, zu mehrerer Subsistence bezahlet werden soli oder sie zu fordern berechtiget sind. Taksa Należytości Kommissyiney dla Officialistow Budowniczych w Prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich w tenczas kiedy procz Czynności Służby zwyczaynie im wyznaczonych, prywatny lub inny iaki dostaią czy przyimuią Kommiss co im zato oprocz pensyi ich roczney lub Dietow ustanowionych dla tym lepszey Sustentacyi płacono być ma, czyli iak wiele oni żądać Prawo maią.
B. m., b. r. (ok. 1798).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225001 III.
Rok wydania: ok. 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 701.
[FBC:] Tekst edycji (Taxe der Commissions-Gebühren…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225001 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34760/_index.djvu