Nazwisko i imię:
(Nosarzewski Antoni).
Tytuł:
Sprawa WJP. Antoniego Nosarzewskiego Rotmistrza bywszey Kawaleryi Narodowey Koronney. z W. Dominikiem Głuchowskim i WW. Kuratorami Jego. Po Appelacyi od Dekretu Ziem: Wołkowyskiego w R[ok]u 1790. xbra 22. Dnia zapadłego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Na zapis Obligacyjny w R[ok]u 1786. Mśca Stycznia 7. Dnia datowany a tegoż R[ok]u Msca Febr: 22. Dnia w Metrykach Kancellaryi większey Koronney przyznany, W. Dominik Głuchowski zawinił W. Nosarzewskiemu Summę Czer: Złł: ważnych obrączkowych sztuk 1000. [...]. [Expl.:] Raczy zatym Sąd Główny summę Kapitalną dla W. Nosarzewskiego [...] wskazać, [...] Penami apellacyinemi WW. Kurratorow ukarać [...] i za wszystko na maiątku W. Głuchowskiego ulokować. Oco i Pozew wyniesiony składa się. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224633g III.
Całość:
(Nosarzewski Antoni).
Sprawa WJP. Antoniego Nosarzewskiego Rotmistrza bywszey Kawaleryi Narodowey Koronney. z W. Dominikiem Głuchowskim i WW. Kuratorami Jego. Po Appelacyi od Dekretu Ziem: Wołkowyskiego w R[ok]u 1790. xbra 22. Dnia zapadłego.
B. m., b. r. (ok. 1790).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy.
[Inc.:] Na zapis Obligacyjny w R[ok]u 1786. Mśca Stycznia 7. Dnia datowany a tegoż R[ok]u Msca Febr: 22. Dnia w Metrykach Kancellaryi większey Koronney przyznany, W. Dominik Głuchowski zawinił W. Nosarzewskiemu Summę Czer: Złł: ważnych obrączkowych sztuk 1000. [...]. [Expl.:] Raczy zatym Sąd Główny summę Kapitalną dla W. Nosarzewskiego [...] wskazać, [...] Penami apellacyinemi WW. Kurratorow ukarać [...] i za wszystko na maiątku W. Głuchowskiego ulokować. Oco i Pozew wyniesiony składa się.
Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224633g III.