Nazwisko i imię:
Desportes Philippe (Philippes Des Portes).
Tytuł:
Les oeuvres de [...] Reveues, corrigees et augmentees outre les praecedentes impressions. Anvers, chez Arnould Coninx, 1592 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Antwerpen, druk. Arnout Coninx, 1592.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 4, s. 529, k. 7. [Dedyk. królowi Henrykowi Walezemu:] Ad Henricum Poloniae regem. In Poema Portaei G. Valens Guellius, [wiersz:] In Henrici regis Poloniae invictissimi et Portaei eius poetae elegantissimi e Gallia digressum Ioannes Auratus, znany utwór Adieu a la Pologne. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.52.
Całość:
Desportes Philippe (Philippes Des Portes).
Les oeuvres de [...] Reveues, corrigees et augmentees outre les praecedentes impressions. Anvers, chez Arnould Coninx, 1592 [rz.].
Antwerpen, druk. Arnout Coninx, 1592.
w 12ce, k. 4, s. 529, k. 7.

[Dedyk. królowi Henrykowi Walezemu:] Ad Henricum Poloniae regem. In Poema Portaei G. Valens Guellius, [wiersz:] In Henrici regis Poloniae invictissimi et Portaei eius poetae elegantissimi e Gallia digressum Ioannes Auratus, znany utwór Adieu a la Pologne.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.52.