Nazwisko i imię:
Confessio (Confessio Augustana; Wigand Johann).
Tytuł:
Confessio oder Bekentnis des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte: Uberantwortet Keiserlicher Maiestat: Zu Augsburg anno MDXXX. Aus dem eltesten Exemplar so im 1531 Jar zu Wittenberg ausgangen, von wort zu wort trewlich nachgedruckt. Sampt einer Vorrede D. Johannis Wigandi Bischoffs auff Pomezan. Königsperg in Preussen, bey Georgen Osterbergern 1577.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10 nlb., 27 lb., 1 nlb. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1084 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 196. [KVK:] Herzog-August-Bibliothek. Wolfenbüttel, Exemplar (w 4ce, [13], 75 Bl.) mit der Signatur: S: Alv.: Ac 443 (5).
Całość:
Confessio (Confessio Augustana; Wigand Johann).
Confessio oder Bekentnis des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte: Uberantwortet Keiserlicher Maiestat: Zu Augsburg anno MDXXX. Aus dem eltesten Exemplar so im 1531 Jar zu Wittenberg ausgangen, von wort zu wort trewlich nachgedruckt. Sampt einer Vorrede D. Johannis Wigandi Bischoffs auff Pomezan. Königsperg in Preussen, bey Georgen Osterbergern 1577.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
w 4ce, k. 10 nlb., 27 lb., 1 nlb.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1084 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 196.
[KVK:] Herzog-August-Bibliothek. Wolfenbüttel, Exemplar (w 4ce, [13], 75 Bl.) mit der Signatur: S: Alv.: Ac 443 (5).