Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Confederacya Woiewodztwa Sandomirskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1704).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] My Rády Dygnitárze, Urzędnicy i wszystko Rycerstwo Woie-wodztwa Sandomirskiego ktorzysmy się tu na Seymik do Opatowa na Dźień dźiśieyszy [...] ziecháli, oświadczywszy się [...] że iakośmy ná przeszłym Seymiku [...] przyięli byli Confederácyą Woiewodztw Wielkopolskich, tákeśmy ią [...] trzymáć gotowi byli [...]. [Expl.:] Zlecamy także [...] Panu Marszałkowi Woiewodztwá Nászego aby Uniwersały do Woyska [...] wydał, [...] ktore to Woysko [...] Pan Marszałek [...] popisać będźie powinien, naznaczywszy mieysce i czás pro exigentia necessitatis, etc. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224560 III.
Dodatkowe:
Konfederacja Województwa Sandomierskiego. Por. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Konfederacya Woiewodztwa Sandomirskiego na obrone̦ wiary s. katolickiey, wolności narodu polskiego, wolney elekcyi y dostoieństwa Nayiaśnieyszego Krola [...] Stanisława Pierwszego [...] uczyniona w Opatowie 3tia Decembris Anno Domini 1733. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN W.3.2711 adl (BN 0072739); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Konfederacja.
Confederacya Woiewodztwa Sandomirskiego.
B. m., b. r. (1704).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] My Rády Dygnitárze, Urzędnicy i wszystko Rycerstwo Woie-wodztwa Sandomirskiego ktorzysmy się tu na Seymik do Opatowa na Dźień dźiśieyszy [...] ziecháli, oświadczywszy się [...] że iakośmy ná przeszłym Seymiku [...] przyięli byli Confederácyą Woiewodztw Wielkopolskich, tákeśmy ią [...] trzymáć gotowi byli [...]. [Expl.:] Zlecamy także [...] Panu Marszałkowi Woiewodztwá Nászego aby Uniwersały do Woyska [...] wydał, [...] ktore to Woysko [...] Pan Marszałek [...] popisać będźie powinien, naznaczywszy mieysce i czás pro exigentia necessitatis, etc.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224560 III.
Konfederacja Województwa Sandomierskiego.
Por. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Konfederacya Woiewodztwa Sandomirskiego na obrone̦ wiary s. katolickiey, wolności narodu polskiego, wolney elekcyi y dostoieństwa Nayiaśnieyszego Krola [...] Stanisława Pierwszego [...] uczyniona w Opatowie 3tia Decembris Anno Domini 1733. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN W.3.2711 adl (BN 0072739); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm