Nazwisko i imię:
Instruktion (Instrukcja).
Tytuł:
Instruction für die Kammer-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Instrukcya dla Ausreyterow (woźnych) kammeralnych w prowincji Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 6. [Na końcu:] (Signatum Plock, den 23. May 1798. Königl. Neuostpreuss. Krieges- und Domainen- Kammer). [Na końcu:] (Signatum w Płocku, dn. 23. Maja Roku 1798. JKMći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno Ekonomiczna Kammera). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224976 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 23 V 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 717. [FBC:] Tekst edycji (Instruction für die Kammer-Ausreuter…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224976 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35378/_index.djvu
Całość:
Instruktion (Instrukcja).
Instruction für die Kammer-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Instrukcya dla Ausreyterow (woźnych) kammeralnych w prowincji Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 6.

[Na końcu:] (Signatum Plock, den 23. May 1798. Königl. Neuostpreuss. Krieges- und Domainen- Kammer).
[Na końcu:] (Signatum w Płocku, dn. 23. Maja Roku 1798. JKMći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno Ekonomiczna Kammera).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224976 III.
Rok wydania: po 23 V 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 717.
[FBC:] Tekst edycji (Instruction für die Kammer-Ausreuter…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224976 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35378/_index.djvu