Nazwisko i imię:
Kościa Hiacynt.
Tytuł:
Głos JW. Hyacyntha Kości Chorążego P[owia]ttu Kobryń: Pułkownika W. Litt: Orderu S. Stanisława Kawalera. Przeciwko WW. JPP. Kuratorom W. (Dominika) Głuchowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy; druk antykwą. [Inc.:] W. Dominik Głuchowski zawiniwszy JPP. Szoduarom Kupcom Warszaw: czerw: złł: sztuk 182. i złł: 10 opłacić one w R[ok]u 1786. Junii 24. obowiązał się. [Expl.:] Ostrzega zarazem i to iż Sąd Ziem: Wołkow: rozsądzaiąc sprawę w R[ok]u 1790. [...] liczył każdy Czer: złoty po złł: 18. Czego w tym czasie Sąd uczynić nie może, a przeto wyrazu Inskrypcyow pilnuiąc się wedle ich i co do monet da swoią decyzyą Y oto Pozew. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224633a III.
Dodatkowe:
Jacek Kościa-Zbirohowski h. Leliwa (1743-).
Całość:
Kościa Hiacynt.
Głos JW. Hyacyntha Kości Chorążego P[owia]ttu Kobryń: Pułkownika W. Litt: Orderu S. Stanisława Kawalera. Przeciwko WW. JPP. Kuratorom W. (Dominika) Głuchowskiego.
B. m., b. r. (ok. 1790).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy; druk antykwą.
[Inc.:] W. Dominik Głuchowski zawiniwszy JPP. Szoduarom Kupcom Warszaw: czerw: złł: sztuk 182. i złł: 10 opłacić one w R[ok]u 1786. Junii 24. obowiązał się. [Expl.:] Ostrzega zarazem i to iż Sąd Ziem: Wołkow: rozsądzaiąc sprawę w R[ok]u 1790. [...] liczył każdy Czer: złoty po złł: 18. Czego w tym czasie Sąd uczynić nie może, a przeto wyrazu Inskrypcyow pilnuiąc się wedle ich i co do monet da swoią decyzyą Y oto Pozew.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224633a III.
Jacek Kościa-Zbirohowski h. Leliwa (1743-).