Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Tytuł:
Edict wie es in Ansehung der Radungen und des Holzschlagens der Holzungs-Berechtigten in den Königlichen Forsten gehalten werden soll. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Edykt przepisy zachowania się względem wytrzebu y wrębu w krolewskich puszczach uprzywilejowanym słuzącego w sobie zawierający. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
Opis/komentarz:
folio, s. 8. [Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 30ten Junius 1799. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. von Goldbeck. von Schrötter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 30go Czerwca 1799. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck. de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224995 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 30 VI 1799. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 758. [FBC:] Tekst edycji (Edict wie es in Ansehung der Radungen…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224995 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39941/_index.djvu [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Edict wie es in Ansehung der Radungen…, 1799]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1369 adl. (NWA 1819,778); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Edict wie es in Ansehung der Radungen und des Holzschlagens der Holzungs-Berechtigten in den Königlichen Forsten gehalten werden soll. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Edykt przepisy zachowania się względem wytrzebu y wrębu w krolewskich puszczach uprzywilejowanym słuzącego w sobie zawierający. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
folio, s. 8.

[Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 30ten Junius 1799. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. von Goldbeck. von Schrötter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 30go Czerwca 1799. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck. de Schrötter).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224995 III.
Rok wydania: po 30 VI 1799.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 758.
[FBC:] Tekst edycji (Edict wie es in Ansehung der Radungen…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224995 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39941/_index.djvu
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Edict wie es in Ansehung der Radungen…, 1799]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1369 adl. (NWA 1819,778); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21