Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Tytuł:
Edict wegen des Auseinanderbaues neu zu errichtenden Gebäude auf dem Lande und in den Städten in Neu-Ost-Preussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Edykt względem wystawiania nowych budynkow w rozległych od siebie oddziałach po wsiach y miastach prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosci Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
Opis/komentarz:
folio, s. 16. [Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 26ten Juny 1799. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. von Goldbeck. von Schrotter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 26. Czerwca 1799. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck. de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224994 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 26 VI 1799. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 755. [FBC:] Tekst edycji (Edict wegen des Auseinanderbaues…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224994 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34786/_index.djvu [FBC:] Edict wegen des Auseinanderbaues…, 1799. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – publikacja planowana.
Całość:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Edict wegen des Auseinanderbaues neu zu errichtenden Gebäude auf dem Lande und in den Städten in Neu-Ost-Preussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Edykt względem wystawiania nowych budynkow w rozległych od siebie oddziałach po wsiach y miastach prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosci Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
folio, s. 16.

[Na końcu:] (Gegeben Berlin, den 26ten Juny 1799. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. von Goldbeck. von Schrotter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 26. Czerwca 1799. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Goldbeck. de Schrötter).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224994 III.
Rok wydania: po 26 VI 1799.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 755.
[FBC:] Tekst edycji (Edict wegen des Auseinanderbaues…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224994 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34786/_index.djvu
[FBC:] Edict wegen des Auseinanderbaues…, 1799. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – publikacja planowana.