Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu:] (Gegeben Potsdam, den 7. Juli, 1796. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Hoym. v. Schrötter). [Na końcu:] (Dan w Potsdammie, dnia 7go Lipca 1796. [Podpisy:] Fryderyk Gwilhelm. v. Hoym. v. Szroetter). Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł ze stylizowaną tarczą, obok hełm na ozdobnej podstawie. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224953 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 7 VII 1796. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 592. [FBC:] Tekst edycji (Patent wegen vorläufiger Regulirung…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224953 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39931/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey.
Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
folio, k. 2.

[Na końcu:] (Gegeben Potsdam, den 7. Juli, 1796. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Hoym. v. Schrötter).
[Na końcu:] (Dan w Potsdammie, dnia 7go Lipca 1796. [Podpisy:] Fryderyk Gwilhelm. v. Hoym. v. Szroetter).
Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł ze stylizowaną tarczą, obok hełm na ozdobnej podstawie. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224953 III.
Rok wydania: po 7 VII 1796.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 592.
[FBC:] Tekst edycji (Patent wegen vorläufiger Regulirung…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224953 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39931/_index.djvu