Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Berlin, 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł na końcu. [Na końcu tekstu:] (Gegeben Berlin den 12 Febr: 1797. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm Graf v. Hoym. Frh: v. Schroetter). [Na końcu tekstu:] (Dan w Berlinie dnia 12. Lutego 1797. Roku. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. Gr: de Hoym. B. de Schroetter). [Inc.:] My Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Król pruski [...] Ożnaymuiemy ninieyszym: Jż według Oycowskiey Naszey dla Kraiu pieczołowitości, chcąc przy ułożeniu podatków z prosta płacić się maiących [...]. [Expl.:] [...] tak też, chcemy, aby na potym [...] osobne w tey mierze Postanowienie było publikowane, ażeby przez to każdy [...] sam mógł obrachować podatki, oraz i o słuszności i sprawiedliwości ułożenia tego przekonać się. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235048 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 12 II 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 640. [FBC:] Tekst edycji (Patent wegen Regulirung…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235048 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/40175/_index.djvu [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent wegen Regulirung…, 1797. Biblioteka Narodowa BN.XVIII.4.1377 adl. (NWA 1820,23); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich.
B. m., b. r. (Berlin, 1797).
folio, k. 2.

Tytuł na końcu.
[Na końcu tekstu:] (Gegeben Berlin den 12 Febr: 1797. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm Graf v. Hoym. Frh: v. Schroetter).
[Na końcu tekstu:] (Dan w Berlinie dnia 12. Lutego 1797. Roku. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. Gr: de Hoym. B. de Schroetter). [Inc.:] My Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Król pruski [...] Ożnaymuiemy ninieyszym: Jż według Oycowskiey Naszey dla Kraiu pieczołowitości, chcąc przy ułożeniu podatków z prosta płacić się maiących [...]. [Expl.:] [...] tak też, chcemy, aby na potym [...] osobne w tey mierze Postanowienie było publikowane, ażeby przez to każdy [...] sam mógł obrachować podatki, oraz i o słuszności i sprawiedliwości ułożenia tego przekonać się.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235048 III.
Rok wydania: po 12 II 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 640.
[FBC:] Tekst edycji (Patent wegen Regulirung…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235048 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/40175/_index.djvu
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent wegen Regulirung…, 1797. Biblioteka Narodowa BN.XVIII.4.1377 adl. (NWA 1820,23); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21