Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Patent wegen Bewirtschaftung der Starosteylichen Forsten in Südpreussen. De Dato Berlin, den 24sten Marz 1794. Patent tyczący się gospodarowania lasów Starostowych Południowo-Pruskich. De Dato w Berline, [sic] dnia 24go Marca 1794. Drukował Jerży [sic] Dekker J.K.Mći Tayny Drukarż [sic] Nadworny.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. Arnim. v. Voss). [Na końcu podpisy:] (Frydryk Gwilelm. Arnim de Voss). Tekst zaczyna się na s. 2, w języku niemieckim drukowany szwabachą na s. 2, 4 i 6, w języku polskim drukowany antykwą na s. 3, 5 i 7; s. 8 nie zadrukowana. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224946 III.
Dodatkowe:
[KVK:] Patent wegen Bewirthschaftung der Starosteylichen…, [Berlin:] Dekker, 1794. Online-Ausg. SBB-PK Berlin, Abt. Histor. Drucke, Signatur: 52 in: 2"An 8630-10 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN621144886
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Patent wegen Bewirtschaftung der Starosteylichen Forsten in Südpreussen. De Dato Berlin, den 24sten Marz 1794. Patent tyczący się gospodarowania lasów Starostowych Południowo-Pruskich. De Dato w Berline, [sic] dnia 24go Marca 1794. Drukował Jerży [sic] Dekker J.K.Mći Tayny Drukarż [sic] Nadworny.
B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1794).
folio, k. 4.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. Arnim. v. Voss).
[Na końcu podpisy:] (Frydryk Gwilelm. Arnim de Voss).
Tekst zaczyna się na s. 2, w języku niemieckim drukowany szwabachą na s. 2, 4 i 6, w języku polskim drukowany antykwą na s. 3, 5 i 7; s. 8 nie zadrukowana.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224946 III.
[KVK:] Patent wegen Bewirthschaftung der Starosteylichen…, [Berlin:] Dekker, 1794. Online-Ausg. SBB-PK Berlin, Abt. Histor. Drucke, Signatur: 52 in: 2"An 8630-10 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN621144886