Nazwisko i imię:
Kreuza-Rzewuski Leon (Kreuża Leon, Krevza Lev).
Tytuł:
Kazanie O świątobliwym Zywoćie y chwalebney śmierći. Przewielebnego w Bodze Oyca Iosaphata Kuncewicza Arcybiskupá Połockiego Witebskiego y Msćisławskiego W cerkwi Cathedralney Połockiey przy depozyciey ćiáłá iego Odprawowane od Oycá Leona Kreuży Nominata na Episkopstwo Smolenskie. Zá wolą y roskázániem starszych z Ruskiego Ięzyká na polski przełożone y w druk podane. Roku 1625. Jánuary 17.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wilno), 1625.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20, tabl. 1. Na tablicy portret Jozafata Kuncewicza. Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005, il.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Mm 83.
Całość:
Kreuza-Rzewuski Leon (Kreuża Leon, Krevza Lev).
Kazanie O świątobliwym Zywoćie y chwalebney śmierći. Przewielebnego w Bodze Oyca Iosaphata Kuncewicza Arcybiskupá Połockiego Witebskiego y Msćisławskiego W cerkwi Cathedralney Połockiey przy depozyciey ćiáłá iego Odprawowane od Oycá Leona Kreuży Nominata na Episkopstwo Smolenskie. Zá wolą y roskázániem starszych z Ruskiego Ięzyká na polski przełożone y w druk podane. Roku 1625. Jánuary 17.
B. m. (Wilno), 1625.
w 4ce, k. 20, tabl. 1.

Na tablicy portret Jozafata Kuncewicza.

Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005, il.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Mm 83.