Nazwisko i imię:
(Jan Kanty św., Ioannes Cantius s.).
Tytuł:
Decretum Cracovien[sis] canonisationis beati Ioannis Cantij presbyteri saecularis Sac. Theologiae Doctoris, ac in Academia Cracovien. Professoris.
Miejsce i rok wydania:
Roma, druk. Camerae Apostolicae, 1730.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] (Die 16. Septembris 1730.). [Podpisy:] C. Card. de Marinis Praef. N. M. Tedeschi Archiepiscopus Apamenus S. Rit. Congreg. Secr. Romae, Typis Rev. Camerae Apostolicae 1730. [Inc.:] Cum ad prouehendam Canonizationis Causam B. Ioannis Cantii ob Sanctitatis, et Miraculorum celebritatem in Poloniae Regno speciali Populorum deuotione [...]. [Expl.:] Factaque deindè per me Secretarium de praedictis Sanctissimo D. N. relatione, Sanctitas Sua benignè annuit. Die 20. eiusdem Monsis, et Anni 1730. Pod hasłem Decretum herb papieski z tiarą i dwoma kluczami, po bokach św. Piotr z kluczami i św. Paweł z mieczem. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225013 IV.
Całość:
(Jan Kanty św., Ioannes Cantius s.).
Decretum Cracovien[sis] canonisationis beati Ioannis Cantij presbyteri saecularis Sac. Theologiae Doctoris, ac in Academia Cracovien. Professoris.
Roma, druk. Camerae Apostolicae, 1730.
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy.
[Na końcu:] (Die 16. Septembris 1730.). [Podpisy:] C. Card. de Marinis Praef. N. M. Tedeschi Archiepiscopus Apamenus S. Rit. Congreg. Secr. Romae, Typis Rev. Camerae Apostolicae 1730.
[Inc.:] Cum ad prouehendam Canonizationis Causam B. Ioannis Cantii ob Sanctitatis, et Miraculorum celebritatem in Poloniae Regno speciali Populorum deuotione [...]. [Expl.:] Factaque deindè per me Secretarium de praedictis Sanctissimo D. N. relatione, Sanctitas Sua benignè annuit. Die 20. eiusdem Monsis, et Anni 1730.
Pod hasłem Decretum herb papieski z tiarą i dwoma kluczami, po bokach św. Piotr z kluczami i św. Paweł z mieczem.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225013 IV.