Nazwisko i imię:
Aufforderung (Proklamacja).
Tytuł:
Allgemeine warnende Aufforderung zur Anzeige der der ehemaligen Polnischen jetzt Römisch-Kayserlichen und Russisch-Kayserlichen Geistlichkeit in dem diesseitigen, sonst zu Pohlen gehörig gewesenen Gebiete zugestandenen, durch die Petersburger Convention vom 26/15 Ianuar 1797 aber, an Seine Königliche Majestät gelangten Güter, Rechte und Forderungen, mit in Erinnerung gebrachten Verbot ungebührlicher Verabfolgung, an die besagte Geistlichkeit. Proklamacya powszechna przestregaiąca [sic] względem Podania Dobr, Praw i Pretensyi Duchowieństwu bywszemu Polskiemu, teraz Rzymsko-Cesarskiemu, i Rossyisko-Imperatorskiemu z tey strony Kraiu dawniey do Polski należącego pozwolonych, przez Konwencyą Petersburską d.d. 26/15 Stycznia 1797. Nayiaśnieyszemu Krolowi JMśći przypadłych, z przypomnieniem zakazów nieprzyzwoitego wydania wspomnionemu Duchowieństwu. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu:] (Plock, den 1sten September 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer). [Na końcu:] (Dań w Płocku, dnia 1go Września 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera). Na s. 3 nlb. nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FW pod koroną na piersiach. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224964 III.
Dodatkowe:
Data wydania: [po 1 IX 1798]. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 726 [a-b]. [FBC:] Tekst edycji (Allgemeine warnende Aufforderung…, 1798 [wyd. a]. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 224964 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/30785/_index.djvu (Por.) [FBC:] Tekst edycji (Allgemeine warnende Aufforderung…, 1798 [wyd. b]. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 225194 IV) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/30783/_index.djvu
Całość:
Aufforderung (Proklamacja).
Allgemeine warnende Aufforderung zur Anzeige der der ehemaligen Polnischen jetzt Römisch-Kayserlichen und Russisch-Kayserlichen Geistlichkeit in dem diesseitigen, sonst zu Pohlen gehörig gewesenen Gebiete zugestandenen, durch die Petersburger Convention vom 26/15 Ianuar 1797 aber, an Seine Königliche Majestät gelangten Güter, Rechte und Forderungen, mit in Erinnerung gebrachten Verbot ungebührlicher Verabfolgung, an die besagte Geistlichkeit. Proklamacya powszechna przestregaiąca [sic] względem Podania Dobr, Praw i Pretensyi Duchowieństwu bywszemu Polskiemu, teraz Rzymsko-Cesarskiemu, i Rossyisko-Imperatorskiemu z tey strony Kraiu dawniey do Polski należącego pozwolonych, przez Konwencyą Petersburską d.d. 26/15 Stycznia 1797. Nayiaśnieyszemu Krolowi JMśći przypadłych, z przypomnieniem zakazów nieprzyzwoitego wydania wspomnionemu Duchowieństwu. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 4.

[Na końcu:] (Plock, den 1sten September 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer).
[Na końcu:] (Dań w Płocku, dnia 1go Września 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera).
Na s. 3 nlb. nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FW pod koroną na piersiach. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224964 III.
Data wydania: [po 1 IX 1798].
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 726 [a-b].
[FBC:] Tekst edycji (Allgemeine warnende Aufforderung…, 1798 [wyd. a]. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 224964 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/30785/_index.djvu
(Por.) [FBC:] Tekst edycji (Allgemeine warnende Aufforderung…, 1798 [wyd. b]. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 225194 IV) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/30783/_index.djvu