Nazwisko i imię:
Przetocki Hiacynt.
Tytuł:
Heco Abo Zaiączek dla vćiechy Jego Mosci Pana Mikołaia z Przytyká Podlodowskiego, Chorążego Dobrzyńskiego, Pod Borem Zastrońskiem Vpatrzony, Ruszony, Obłąkany, y Dochowány. Przez Franciszka Cezarego, K. I. M. Typog. W Krakowie, Roku Páńskiego 1650.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, (druk. Franciszek Cezary st.), 1650.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI – XVIII w. Opis egz. dostępny [10.10.2011] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / б 6007 adl. 13.
Dodatkowe:
Estr. XIV, s. 136 (mylnie pod hasłem: Cezary Franciszek Józef, niedokładnie); Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, Warszawa 1965, t. 3, s. 137.
Całość:
Przetocki Hiacynt.
Heco Abo Zaiączek dla vćiechy Jego Mosci Pana Mikołaia z Przytyká Podlodowskiego, Chorążego Dobrzyńskiego, Pod Borem Zastrońskiem Vpatrzony, Ruszony, Obłąkany, y Dochowány. Przez Franciszka Cezarego, K. I. M. Typog. W Krakowie, Roku Páńskiego 1650.
Kraków, (druk. Franciszek Cezary st.), 1650.
w 4ce, k. 4.

Źródło: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI – XVIII w. Opis egz. dostępny [10.10.2011] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/
Petersburg, BAN: XXIX / б 6007 adl. 13.
Estr. XIV, s. 136 (mylnie pod hasłem: Cezary Franciszek Józef, niedokładnie); Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, Warszawa 1965, t. 3, s. 137.