Nazwisko i imię:
Gramatyka.
Tytuł:
Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796.
Miejsce i rok wydania:
Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 330. Źródło: I. Ciborowska-Rymarowycz, Druki wydane na terenach Rzeczypospolitej od XV do pierwszej połowy XIX wieku w zbiorach Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego. Przegląd i charakterystyka wydań rzadkich, [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 98.
Lokalizacja:
Ukraińska Biblioteka Narodowa im. W. Wernadskiego, Kijów: ВСРВ, In. 2114.
Całość:
Gramatyka.
Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796.
Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.
w 8ce, s. 330.

Źródło: I. Ciborowska-Rymarowycz, Druki wydane na terenach Rzeczypospolitej od XV do pierwszej połowy XIX wieku w zbiorach Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego. Przegląd i charakterystyka wydań rzadkich, [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 98.
Ukraińska Biblioteka Narodowa im. W. Wernadskiego, Kijów: ВСРВ, In. 2114.