Nazwisko i imię:
Przewoski Piotr.
Tytuł:
Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa, Wdzięcznym y Rozlicznym Nabożeństwem Zakwitaiący. W Sprawiedliwym Polu, Trybunału Koronnego, Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Mieście Lubelskim, w Bazylice Krolewskiey Fundacyi, Wielkiego Kazimierza Krola Polskiego, u WW. OO. Braci Zakonu Kaznodzieyskiego, Synow Swiętego Patryarchy Dominika, Pilnych Strożow z Herbownym czułym Pieskiem. Fundatorskiemi Dobrodzieystwami do Pasterskiego Serca Przykrępowany. Prześwietnemi Promieniami Herbownego Leliwy zobligowany. J. W. Nayprzewielebnieyszemu Jmci Xiędzu Antoniemu Hrabi na Łohoysku, y Berdyczowie Tyszkiewiczowi, z Bozey y Apostolskiey Stolicy łaski Biskupowi Zmudzkiemu, Kanonikowi Katedralnemu y Proboszczowi Kaplicy Krolewskiey Jagiellonskiey Wileńskiey, etc. etc. Roku ktorego Snopek Mirrowy Zbawiciel, na Krzyżu w życiu usychaiąc swoim, nam zbawiennym życiem w Krzyżu Drzewie żywota rozkwitł 1744. Z pozwoleniem y potwierdzeniem Starszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Lublin, druk. Jezuitów, 1744).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 67. Pod dedykacją dla fundotora podpisany: X. Piotr Przewoski S. Theologii Lr Professor, Promotor Bractwa Krzyza S. Magister Nowicyatu Zakonu Kaznodzieyskiego. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 416.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 6460.
Dodatkowe:
Estr. XXVIII, s. 339–340 na podstawie niekompletnego egz. Bibl. ZN im. Ossolińskich, mylnie: k. 12. [FBC:] Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa…, [s.l., s.n.], [1744]. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, sygn.: 3330 I. Library of the Dominican House of Studies, Cracow: ARMARIUM Dominican Digital Library – http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=297&from=FBC
Całość:
Przewoski Piotr.
Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa, Wdzięcznym y Rozlicznym Nabożeństwem Zakwitaiący. W Sprawiedliwym Polu, Trybunału Koronnego, Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Mieście Lubelskim, w Bazylice Krolewskiey Fundacyi, Wielkiego Kazimierza Krola Polskiego, u WW. OO. Braci Zakonu Kaznodzieyskiego, Synow Swiętego Patryarchy Dominika, Pilnych Strożow z Herbownym czułym Pieskiem. Fundatorskiemi Dobrodzieystwami do Pasterskiego Serca Przykrępowany. Prześwietnemi Promieniami Herbownego Leliwy zobligowany. J. W. Nayprzewielebnieyszemu Jmci Xiędzu Antoniemu Hrabi na Łohoysku, y Berdyczowie Tyszkiewiczowi, z Bozey y Apostolskiey Stolicy łaski Biskupowi Zmudzkiemu, Kanonikowi Katedralnemu y Proboszczowi Kaplicy Krolewskiey Jagiellonskiey Wileńskiey, etc. etc. Roku ktorego Snopek Mirrowy Zbawiciel, na Krzyżu w życiu usychaiąc swoim, nam zbawiennym życiem w Krzyżu Drzewie żywota rozkwitł 1744. Z pozwoleniem y potwierdzeniem Starszych.
B. m., b. r. (Lublin, druk. Jezuitów, 1744).
w 8ce, k. 67.

Pod dedykacją dla fundotora podpisany: X. Piotr Przewoski S. Theologii Lr Professor, Promotor Bractwa Krzyza S. Magister Nowicyatu Zakonu Kaznodzieyskiego.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 416.
Petersburg, BAN: XXIX / a 6460.
Estr. XXVIII, s. 339–340 na podstawie niekompletnego egz. Bibl. ZN im. Ossolińskich, mylnie: k. 12.
[FBC:] Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa…, [s.l., s.n.], [1744]. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, sygn.: 3330 I. Library of the Dominican House of Studies, Cracow: ARMARIUM Dominican Digital Library – http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=297&from=FBC