Nazwisko i imię:
(Maria, Matka Boska).
Tytuł:
Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 330, tabl. 9. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 450.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5332; XXIX / a 6010 adl. 2.
Całość:
(Maria, Matka Boska).
Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721.
Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
w 8ce, k. 1, s. 330, tabl. 9.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 450.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5332; XXIX / a 6010 adl. 2.