Nazwisko i imię:
Hevenesi Gabriel.
Tytuł:
Czesc Codzienna Nayswiętszey Boga Matki Szczegulney Umieraiących Patronki Maryi na uproszenie Łáski Dobrego y pobożnego życia y Swiątobliwey śmierci Naypozytecznieysza. w Wrocłáwiu w Akademii S. J. pierwey po Łacinie, á teraz po Polsku przez iednego Kapłána Soc. Jesu [Stanisława Kijankowskiego] Zpozwoleniem [sic] Starszych Wydana. w Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Roku 1748.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1748.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 368, 52 nlb. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 161.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21100.
Dodatkowe:
Estr. XIX, 258 (pod hasłem: Kijankowski Stanisław mylny rok wydania: 1718).
Całość:
Hevenesi Gabriel.
Czesc Codzienna Nayswiętszey Boga Matki Szczegulney Umieraiących Patronki Maryi na uproszenie Łáski Dobrego y pobożnego życia y Swiątobliwey śmierci Naypozytecznieysza. w Wrocłáwiu w Akademii S. J. pierwey po Łacinie, á teraz po Polsku przez iednego Kapłána Soc. Jesu [Stanisława Kijankowskiego] Zpozwoleniem [sic] Starszych Wydana. w Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Roku 1748.
Lwów, druk. Jezuitów, 1748.
w 8ce, k. 10, s. 368, 52 nlb.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 161.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21100.
Estr. XIX, 258 (pod hasłem: Kijankowski Stanisław mylny rok wydania: 1718).